Komunicirajte dok ste u Srbiji, uz m:roming tikete

&nbsp

Neograničeni pozivi, poruke i Internet do kraja 2018.godine za 29,9 eura! 

Saznajte više http://mtel.me/a22175/Kompanija/Press-room/Nova-ponuda-m-roming-tiketa.html image-text-aside-slider