Komunicirajte dok ste u Srbiji, uz m:roming tikete!

&nbsp

Neograničeni pozivi, poruke i Internet do kraja 2017.godine za 34,9 eura! 

Saznajte više http://mtel.me/a11917/Kompanija/Press-room/Komunicirajte-dok-ste-u-Srbiji-uz-m-roming-tikete.html image-text-aside-slider