Univerzalni servis

Univerzalna služba informacija: 1180

Mtel d.o.o. Podgorica je operator Univerzalnog servisa za pružanje usluge Univerzalnog telefonskog imenika i Univerzalne službe za davanje informacija korisnicima o telefonskim brojevima.

Univerzalni imenik sadrži brojeve pretplatnika fiksnih i mobilnih telefonskih mreža koji nijesu zahtijevali zabranu objavljivanja i davanja tih podataka. Univerzalna služba informacija pozivom na broj 1180 daje podatke o fiksnim i mobilnim telefonskim brojevima pretplatnika koji nijesu zahtijevali zabranu objavljivanja i davanja tih podataka i to prema pretplatničkom broju ili vlasniku broja. Poziv prema broju Univerzalne službe informacija 1180 mogu uputiti svi krajnji korisnici elektronskih komunikacionih usluga. Jednim pozivom na broj 1180 dobija se informacija o svim telefonskim brojevima koje koristi pretplatnik o čijim telefonskim brojevima je tražena informacija.

Cijena poziva prema Univerzalnoj službi informacija je 9,52 centa po pozivu.

Cijena štampanog Univerzalnog imenika je 2,38 eura, a isti će za socijalno ugrožena lica i lica sa invaliditetom biti besplatan.

Cijena elektronske (CD/DVD) verzije Univerzalnog imenika je 11,9 centi, a isti će za socijalno ugrožena lica i lica sa invaliditetom biti besplatan.

Napomena:

Sve cijene su sa uračunatim PDV-om.