Komunicirajte dok ste u Srbiji, uz m:roming tikete

Neograničeni pozivi, poruke i Internet do kraja 2017.godine

Podgorica, 1. februar 2016 – Kako bi svojim korisnicima obezbijedila da ostanu  u kontaktu sa porodicom i prijateljima uz najpovoljniju komunikaciju dok borave u Srbiji, kompanija m:tel u ponudi ima m:roming tikete.

Preporučujemo Prva klasa tiket koji za samo 34,9 eura omogućava svim korisnicima  m:tel-a da do kraja 2017. godine, dok se nalaze u romingu u Srbiji (na mt:s mreži) aktiviraju neograničene dolazne minute, odlazne minute ka mobilnoj i fiksnoj mreži Telekoma Srbija i ka m:tel mrežama (068, 060 i 078 m:tel mreži), neograničene SMS poruke sa brojevima iz mt:s i m:tel mreže (068 i 060 m:tel mreže), kao i neograničeni mobilni Internet.

Kupovina m:roming tiketa se vrši putem m:tel menija pozivom *105#, besplatnim pozivom Korisničkog servisa 1600 ili odlaskom u neku od m:tel-ovih poslovnica.

Aktivacija tiketa Prva klasa se vrši i slanjem SMS poruke tiket4 na broj 14555.

Tiket je namijenjen prepaid, postpaid i biznis korisnicima m:tel-a.

Više informacija o cjelokupnoj ponudi m:tel-a, korisnici mogu naći na Facebook stranici Mtel Imate prijatelje, web site-u www.mtel.me kao i besplatnim pozivom Korisničkog servisa na broj 1600.