Vladimir Lučić, menadžer godine u velikim preduzećima i akcionarskim društvima

Nagrada Asocijacije menadžera Crne Gore

Upravni odbor AMM-a donio odluku o dodjeli nagrada najuspješnijim menadžerima i preduzetnicima u Crnoj Gori

Nakon sprovedenog Javnog konkursa za "Izbor najuspješnijih menadžera i preduzetnika 2016. godine", na koji je Asocijaciji menadžera Crne Gore pristiglo 156 prijedloga, od čega je prihvaćena 91 kandidatura, Upravni odbor AMM-a je prihvatio prijedlog stručnog žirija i donio odluku da dodijeli godišnje nagrade AMM-a u sljedećim kategorijama:

Menadžer godine u velikim preduzećima i akcionarskim društvima - Vladimir Lučić, izvršni direktor Društva za telekomunikacije Mtel;

Preduzetnik godine, dvije ravnopravne nagrade i to: Hilmija Franca, generalni direktor Meso-prometa i Gojko Bajović, generalni direktor Okov-a;

Menadžerka godine u srednjim preduzećima – Ljilja Pižurica, izvršna direktorica Neregelie;

Menadžer godine u malim preduzećima - Tarik Zaimović, direktor Bild Studia;

Menadžer godine u mikro preduzećima - Dragan Babić, izvršni direktor D Photo Trade;

Mladi menadžer godine - Mitar Jokić, izvršni direktor Nikšićkog Mlina;

Menadžer godine u preduzećima koja su u većinskom vlasništvu države - Dragan Laketić, predsjednik odbora direktora CES;

Projekt menadžer godine - Veselin M. Kovačević, izvršni direktor Bemax-a;

Menadžer godine u javnim institucijama, ustanovama i lokalnim upravama - Nebojša Kavarić, direktora JZU Dom Zdravlja Podgorica;

Nagrada za životno djelo - Milan J. Perović, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta CG;

Najbolja institucija za obrazovanje i edukaciju menadžera - Ekonomski fakultet Podgorica.

Stručni žiri su činili: Sava Osiguranje, Nebojša Šćekić, izvršni direktor - predsjednik žirija; Privredna komora Crne Gore, Ivan Saveljić - potpredsjednik; Unija poslodavaca Crne Gore, Svetlana Vuksanović - predsjednica; Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, dr Vinko Nikić - predsjednik Upravnog odbora; Savjet stranih investitora Crne Gore, Christoph Schön - predsjednik Upravnog odbora; Ekonomski fakultet, Prof. dr Saša Popović - redovni profesor; Fakultet za mediteranske studije, dr Nikola Dragomanović - profesor; Uprava za kadrove, Jadranka Đurković - pomoćnica direktorice; Erste banka, Aleksa Lukić - glavni izvršni direktor; Uniprom pekara, Milan Nikčević - izvršni direktor; Nadzorni odbor AMM-a, Jelena Č. Milić - predsjednica; Fond za aktivno građanstvo - fAKT, Anica - Maja Boljević, izvršna direktorica,

Pored predsjednika Asocijacije menadžera gdina Budimira Raičkovića i predsjednika žirija gdina Nebojše Šćekica, dobitnicima nagrada i gostima na svečanosti će se u ime Vlade koja je pokrovitelj događaja, obratiti ministrica ekonomije gđa Dragica Sekulić.

Ceremonija će se održati u četvrtak 27. aprila, u hotelu "Hilton", sa početkom u 9:30h.