Nagradni konkurs „10 godina prijateljstva-10 karika u lancu”

Pravila i uslovi učešća u nagradnom konkursu

Način i uslovi organizovanja nagradnog  konkursa pod nazivom „10 godina prijateljstva-10 karika u lancu” (u daljem tekstu: Konkurs).

Konkurs  organizuje kompanija MTEL.

Konkurs se organizuje na teritoriji Crne Gore, počev od 26.juna  2017. godine i trajaće do 07.jula 2017. godine u 24:00h.

Učesnici u Konkursu (u daljem tekstu pojedinačno: ”učesnik”  ili zajednički „učesnici“) će se takmičiti u znanju koje se ogleda u kreiranju/snimanju fotografije i/ili video zapisa na temu prijateljstva.

Za sve učesnike u Konkursu važe Pravila i uslovi učešća u nagradnom Konkursu.

Pravila i uslovi učešća u nagradnom Konkursu biće objavljeni na sajtu Mtel-a, kao i na Facebook profilu  Mtel-a, o čemu će učesnici biti obaviješteni i putem objave na Instagram profilu mtelcg.

1. Opšte odredbe

Ova pravila određuju pravila i uslove učešća u nagradnom konkursu 10 godina prijateljstva-10 karika u lancu” (u nastavku: nagradni Konkurs), čiji je organizator Društvo za telekomunikacije “MTEL” d.o.o. Kralja Nikole 27a  (u nastavku Organizator).

Namjena nagradnog konkursa je promocija telekomunikacionog operatora MTEL i korporativnog  profila kompanije na društvenoj mreži Instagram.

2. Tok nagradnog takmičenja i uslovi učešća

Pravo na učešće u  Konkursu  imaju samo državljani Crne Gore, stariji od 16 godina.

U nagradnom konkursu mogu učestvovati svi korisnici Društvene mreže Instagram koji prihvataju pravila Instagrama i uslove učešća u nagradnom konkursu koji su objavljeni na korporativnom sajtu Mtel-a, kao i na Facebook profilu Mtel-a.

Za učešće u nagradnom konkursu korisnici postavljaju FOTOGRAFIJU ili VIDEO ZAPIS na temu prijateljstva, na svoj Instagram profil i taguju Mtel i 10 svojih prijatelja:

  1. hashtagom koji glasi #mtelcg
  2. tagovanjem mtel profila @mtelcg
  3. tagovanjem Instagram profila 10 svojih prijatelja

10 fotografija/video zapisa koje uđu u najuži izbor po odabiru tročlanog žirija  Organizatora (članovi definisani internom Odlukom), biće postavljene na korporativnom Instagram profilu kompanije MTEL 10. jula u 14h .

Ona fotografija/video zapis koja dobije najviše lajkova korisnika u narednih 24h, biće proglašena za pobjedničku, i autoru iste biće dodijeljena nagrada.  

 Pobjednička fotografija/video zapis će biti objavljena na Instagram profilu mtelcg.

Svaki korisnik može da objavi jednu fotografiju/video zapis dnevno- za vrijeme trajanja konkursa.

Svaki učesnik učešćem potvrđuje da je upoznat sa pravilima nagradnog konkursa i saglasan je sa pravilima i uslovima učešća u nagradnom konkursu.

Pravo na  učestvovanje u  Konkursu nemaju zaposleni u kompaniji MTEL d.o.o. 

3. Nagrade

1 x telefon SAMSUNG s7 EDGE

4. Objavljivanje i obavještavanje nagrađenog

Dobitnik nagrade će biti kontaktirani u inbox svog Instagram profila, kako bi bio obaviješten o preuzimanju nagrade.

Dobitnik nagrade mora u roku od 15 dana, od prijema obavještenja,  organizatoru dostaviti svoje podatke: ime, prezime, adresu i JMB i skeniranu lični kartu ili pasoš.

U slučaju da nagrađeni organizatoru ne pošalje potrebne podatke, gubi pravo na nagradu, a nagrada se dodjeljuje autoru drugorangirane fotografije po odluci žirija.

U slučaju navođenja nepotpunih, nepravilnih ili neistinitih podataka (imena i prezimena, adrese, JMB) organizator može da odbije dodjelu nagrade.

Ukoliko organizator utvrdi da korisnik ne postupa po pravilima Instagrama-a može diskvalifikovati korisnika iz takmičenja bez prethodnog obavještenja.

5. Preuzimanje nagrade 

Dobitnik nagrade biće obaviješten putem stranice MtelImatePrijatelje na Facebooku i Instagram profilu, o nagradi kao i mjestu i datumu preuzimanja osvojene nagrade. Nagrađeni učesnik konkursa osvojenu nagradu neće moći zamijeniti za novac i preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze organizatora.

6. Čuvanje podataka

Organizator se obavezuje da lične podatke neće posredovati trećim osobama, osim na zahtjev MUP-a Crne Gore.

7. Odgovornost

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

- bilo kakve posljedice koje su nastale kao posljedica pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova nagradnog konkursa od strane učesnika u nagradnom konkursu ili trećih osoba,

- neželjene posljedice koje su učesnici pretrpjeli zbog učešća u nagradnom konkursu,

- zastoj u radu Interneta, društvene  mreže Instagram i stranice MtelImate Prijatelje, kao i posljedice zastoja u radu, bez obzira na razloge zastoja u radu,

-  (ne)istinitost podataka koje dostavljaju učesnici u nagradnom konkursu.

Organizator se obavezujeda će podatke obrađivati i čuvati u skladu sa važećim propisima i zakonom Crne Gore.

8. Završne odredbe 

Učesnici nagradnog konkursa se odriču bilo kakvih pritužbi protiv organizatora koje su povezane sa učešćem u nagradnom konkursu (npr. u vezi troškova učešća, isključenja iz nagradnog konkursa u skladu s uslovima učešća i sl.).

Za potrebe obavještavanja, korisnik dozvoljava upotrebu različitih komunikacionih kanala, kao npr. telefona, pošte, elektronske pošte, obavještenja na Instagram I Facebook profilu.

Sve pritužbe i reklamacije rješava organizator. U slučaju utemeljenih pritužbi organizator se obavezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti korisnika.

Organizator zadržava pravo na promjene pravila i uslova učešća u nagradnom konkursu. 

O svim promjenama i novostima organizator će učesnike obaveštavati objavama na stranici MtelImatePrijatelje naFacebook-u https://www.facebook.com/mtelCrnaGora i Instagram profilu.

ORGANIZATOR

Mtel d.o.o.