Za 10. rođendan po 10 GB svim korisnicima na poklon!

Kompanija m:tel tradicionalno poklanja za svoj rođendan

Podgorica, 20. jun 2017 – Povodom desetog rođendana, kompanija m:tel svim novim i postojećim prepaid, postpaid i biznis korisnicima poklanja po 10GB  internet saobraćaja po maksimalnoj raspoloživoj brzini za slobodnu potrošnju.

Prepaid korisnici mogu aktivirati ovu ponudu slanjem SMS-a ,,NET 10“ na broj 14555 tokom promotivnog perioda. Prva aktivacija ove ponude je besplatna. Dobijene resurse korisnik može da koristi u narednih 7 dana. Novom nedjeljnom dopunom prepaid računa u promotivnom periodu, korisnik dobija novih 10 GB internet saobraćaja koje može koristiti u narednih 7 dana. Korisnik dobija bonus resurse sve dok ima nedjeljne dopune u kontinuitetu. Nakon isteka 7 dana od dana poslednje dopune korisnik više ne učestvuje u promociji. Ukoliko korisnik želi ponovo da aktivira ovu ponudu to može uraditi po cijeni od 5 eura, slanjem nove SMS poruke ,,NET 10“ na broj 14555. Nakon reaktivacije korisnik nedjeljnim dopunama dobija novih 10GB, sve dok ima dopune u kontinuitetu.

Nepotrošeni resursi iz jedne sedmice se ne sabiraju sa novim resursima koji prepaid korisnik dobija početkom sljedeće sedmice. Za vrijeme dok je aktivna ova internet ponuda korisnik ne moze aktivirati ponudu istog tipa iz menija.

Provjeru preostalih MB korisnik može provjeriti ukucavanjem koda *108#.

Novi i postojeći postpaid korisnici, kako rezidencijalni, tako i biznis korisnici, tokom promotivnog perioda mogu aktivirati ovu ponudu slanjem SMS-a ,,NET 10“ na broj 14555. Ponuda uključuje 10GB interneta, mjesečno, po maksimalnoj brzini. Aktivacija ove ponude je besplatna i automatski se obnavlja u julu. Ukoliko postpaid korisnik aktivira ponudu u junu dobija besplatno 10 GB internet saobraćaja u junu i novih 10 GB internet saobraćaja besplatno u julu, ukoliko postpaid korisnik aktivira ponudu u julu dobija besplatno 10 GB internet saobraćaja u julu. Po isteku promo perioda, dakle od 1. avgusta, korisnici će biti automatski odjavljeni sa ove ponude.