Standardna GPRS/MMS podešavanja

GPRS SETOVANJEMMS SETOVANJE
Ime pristupne tačke: mtelinternet
Korisničko ime: internet
Traži lozinku: ne
Lozinka: 068

Ime veze: mtelmms
Ime pristupne tačke: mtelmms
Korisničko ime: mms
Lozinka: 068

MMSC: http://mm.mmsmtel.com/
adresa proksija 172.25.25.23


SYMBIAN

GPRS SETOVANJEMMS SETOVANJE
Meni > Kontrolna tabla
Podešavanja > Veza
Odredišta > Dodaj pristupnu tačku
Internet
Ime veze: mtelinternet
Nosilac podataka: Paketni prenos
Ime pristupne tačke: mtelinternet
Korisničko ime: internet
Traži lozinku: Ne
Lozinka: 068
Autentifikacija: Normalan

Meni > Kontrolna tabla
Podešavanja > Veza
Odredišta > Dodaj pristupnu tačku
MMS poruka
Ime veze: mtelmms
Nosilac podataka: Paketni prenos
Ime pristupne tačke: mtelmms
Korisničko ime: mms
Lozinka: 068
Autentifikacija: Normalan
MMSC: http://mm.mmsmtel.com/
adresa proksija 172.25.25.23

ANDROID

GPRS SETOVANJEMMS SETOVANJE
Seetings – wireles control –mobile networks settings
- access point names – MENU pa New APN

Name: mtelinternet
APN: mtelinternet
Proxy:
Port:
Username: internet
Password: 068
Server:
MMSC:
MMS proxy:
MMS port:
MMS protocol: WAP 2.0 ako postoji
MCC: 297
MNC: 03
Authentication: CHAP ako postoji
APN type: default ili prazno
Klik na Menu taster i Save.

MMS profil, klik na Menu taster>New APN:
Name: mtelmms
APN: mtelmms
Proxy:
Port:
Username: mms
Password: 068
Server:
MMSC: http://mm.mmsmtel.com/
MMS proxy: 172.25.25.23
MMS port: 8080
MMS protocol: WAP 2.0 ako ima
MCC: 297
MNC: 03
Authentication: CHAP ako ima
APN type: mms

BADA

GPRS SETOVANJEMMS SETOVANJE
Menu > Podesavanja
Mogucnost povezivanja > Mreza
Veze > Kreiraj
Podesi ime mtelinternet
Pristupi imenu mtelinternet
Tip autentifikacije normalan
Identifikacija korisnika internet
Šifra 068
Protokol HTTP
Url početne strane
Adresa proxy
Nazad u meni > Podesavanja
Aplikacije >Internet > Internet profil
Odaberi mtelinternet > Snimiti

Menu > Podešavanja
Mogućnost povezivanja > Mreža
Veze > Kreiraj
Podesi ime mtelmms
Pristupi imenu mms
Tip autentifikacije normalan
Identifikacija korisnika mms
Šifra 068
Protokol HTTP
MMSC: http://mm.mmsmtel.com/

Adresa proxy: 172.25.25.23

Sacuvaj > Nazad u menu
Poruke > Podesavanja
Multimedijalne poruke
Profil multimedijalnih poruka
Odabrati mtelmms > Sačuvaj

KAKO DO NAS

Pošaljite nam mejl!

Ukoliko vam je lakše da se o onome što vas zanima informišete putem mejla, možete nam se obratiti putem sljedeće adrese: korisnicki.servis@mtel.me

Pozovite nas

Korisnički servis m:tel-a (broj 1600) uz stručan i ljubazan tim ima sve odgovore na vaša pitanja 0-24h svakog dana u sedmici (24/7)! 

Uvijek dostupni

Potražite nas na društvenim mrežama - naš tim je tu da vam i na ovaj način olakša put do pravovremene i tačne informacije.