MTEL TELEKOMUNIKACIONI OPERATOR BROJ 1 U CRNOJ GORI

NASTAVLJAMO SA RAZVOJEM MREŽE I SERVISA I U 2022. GODINI

Podgorica, 23. decembar 2021 – Ispraćamo još jednu godinu na koju možemo biti jako ponosni. Kao i u prethodnim, MTEL i u ovoj može da se pohvali izuzetnim rezultatima koji se ogledaju u rastu broja korisnika po svim uslugama, kao i rastu prihoda od korisnika. Za jedanaest mjeseci ove godine kompanija MTEL je ostvarila rezultat veći za 13% u odnosu na isti period prošle godine. U posmatranom periodu došlo je i do rasta prihoda od 2,7 miliona eura. I to zahvaljujući većim prihodima, prije svega od postpejd korisnka za 9%, prihodima od kablovske televizije za 6% i od kablovskog interneta 14%. Rast prihoda je bio očekivan i zbog povećanog broja turista zahvaljujući kome je ostvaren rast od preko 150% u pripejdu, i postignut je rezultat veći od planiranog. Ono što dodatno ohrabruje je rast broja korisnika kako u postpejdu u mobilnoj, tako i u multimedijii i fiksnom Internetu. U dvije kategorije i to u mobilnoj telefoniji i kablovskoj televiziji MTEL je broj jedan operator u Crnoj Gori i to je veliki uspjeh MTEL-a jer su na crnogorsko tržište ušli kao treći operator.
Prema podacima Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore na kraju novembra 2021. godine od ukupnog broja korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori, najviše korisnika imao je mobilni operator Mtel 396.883, procentualno 34,50%. Velika je čast biti broj jedan operator po broju korisnika u oštroj konkurenciji.
Tržište kablovske televizije je razvijeno u Crnoj Gori, a MTEL već sedam godina bilježi kontinuirani rast i u ovom dijelu. Na tržištu televizije je lider sa ukupno 90.283, odnosno 37,18% tržišnog učešća, a bilježi visok procenat tržišnog učešća u fiksnoj telefoniji od 36,93%, kao i Interneta 42,56%. Ovo je veliki uspjeh s obzirom da je tek 2015. godine MTEL ušao aktivno u segment fiksne telefonije. Ono što je bitno za Crnu Goru, MTEL je izgradio odličnu optičku infrastrukturu i pokrio preko 90% stanovništva faktički najsavremenijim Internetom. Ovaj projekat će imati dugoročne pozitivne efekte na digitalni razvoj Crne Gore. Savremena kablovska mreža je izgrađena zahvaljujući značajnim investicionim ulaganjima koja u periodu od 2016. godine iznose preko 250 miliona eura.
U težnji da zadržimo lidersku poziciju najviše računamo na naše zaposlene. Sa ponosom možemo reći da smo jedan od najboljih poslodavaca u Crnoj Gori i da je broj u poslednjih 5 godina porastao za više od 200 zaposlenih.
U MTEL-u nije mijenjana strategija poslovanja. Racionalizovani su određeni troškovi, a mnogo se ulaže i podstiče digitalin razvoj. Pandemija je ubrzala taj segment razvoja ali je on i bez toga bio u fokusu MTEL-a. Nikada prije elektronske komunikacije nijesu imale ovakav značaj za zdravlje i živote ljudi i društvo u cjelini kao protekle dvije godine dana pandemije. Pandemija je pokazala koliki je značaj tehnologija i neophodnost razvijenog telekomunikacionog sistema u svakom društvu.
U narednom periodu nastavljamo sa ambicioznim planovima i planiramo da značajna ulaganja u mobilnu i kablovsku mrežu, što će našim korisnicima obezbjediti najbolje usluge na tržištu telekomunikacija Crne Gore.