VRH PAKET POMJERA LIMITE!

Komuniciraj bez ograničenja uz najbolju prepaid ponudu u Crnoj Gori i uživaj u novim mjesečnim ili nedjeljnim VRH resursima

Podgorica, 5. decembar 2023 – Kompanija MTEL od sada ima još više resursa za korisnike prepaid paketa „VRH“ koji definitivno pomjera limite. Cijena „VRH“ paketa je 10€, a svi korisnici koji u promotivnoj periodu, koji traje do 31.01.2024.godine, kupe i aktiviraju karticu, dobiće sljedeće promotivne resurse:

  • 500 minuta ka svim mrežama u Crnoj Gori (mobilnim i fiksnim)
  • Neograničene pozivi ka MTEL fiksnoj i mobilnoj mreži (primjenjuje se fer politika od 25000 minuta)
  • 500 SMS poruka ka svim mrežama u Crnoj Gori i
  • 500GB 4G Interneta.

Inicijalni resursi važe 7 dana od dana aktivacije kartice. Nakon isteka 7 dana korisnik može putem USSD menija (*105#) da aktivira mjesečni ili nedjeljni plan.

Ono što „VRH“ paket zaista čini vrhunskim je i to što korisnici svakom dopunom dobijaju 5000 minuta ka Mtel mobilnoj i fiksnoj mreži, kao i 5GB Internet resursa za društvene mreže. Internet resursi za društvene mreže su isključivo namijenjeni za pristup internet stranama: Facebook, Viber, Instagram, Twitter, What’s App, Wikipedia i mondo GO, dok će se za pristup ostalim internet sadržajima koristiti resursi iz drugih internet tarifnih dodataka (ili biti blokiran ukoliko korisnik nema aktivan nijedan internet dodatak sa resursima opšteg tipa). Validnost resursa dobijenih dopunom je 7 dana (dan dopune + 6 cijelih dana).

Prije isteka inicijalnih resursa, korisnik dobija notifikaciju sa VRH ponudom i bira da li želi da se prijavi za mjesečni ili nedjeljni plan. Mjesečni plan donosi za 10 eura 500 minuta i 500 SMS ka svim mrežama u Crnoj Gori, 100 GB Interneta i neograničene razgovore i SMS u MTEL mreži. A u nedjeljnom planu za samo 5 eura korisnik dobija 100 minuta i 100 SMS ka svim mrežama, 5000 minuta u MTEL mreži, 20 GB za društvene mreže i 10 GB Interneta. Aktivaciju plana za koji se korisnik odluči vrši putem MTEL menija pozovom *105# i odabrom opcije 1 za mjesečni plan ili opcije 2 za NEDJELJNI plan. Nakon prijave plan se automatski obnavlja i korisnik dobija nove resurse nakon isteka starih. O svemu će korisnik biti obavješten putem SMS poruke, dovoljno je samo da prati MTEL-ove notifikacije i dopunjava račun kako bi izabrani plan mogao da se realizuje skidanjem iznosa sa prepaid računa.

U slučaju da korisnik nakon isteka inicijalnih resursa ne aktivira mjesečni ili nedjeljni plan, svi pozivi i SMS saobraćaj će se tarifirati po važećem cjenovniku za ,,VRH“ prepaid paket, a pristup Internetu će biti blokiran (dok korisnik ne aktivira neku od ponuda sa Internet resursima).

Više informacija o cjelokupnoj ponudi MTEL-a, korisnici mogu naći na Facebook stranici MTEL Crna Gora, web site-u www.mtel.me kao i pozivom Korisničkog servisa na broj 1600.