Obavještenje o predstojećim izmjenama cjenovnika u segmentu postpaid usluga

Društvo za telekomunikacije MTEL d.o.o. obavještava svoje korisnike o predstojećim izmjenama cjenovnika

 1. Od 01.01.2018. godine primjenjivaće se nove cijene pretplata za određene postpaid pakete.Radi sistematizacije i uniformnosti ponude u okviru priprema prelaska na novi biling sistem, određenim paketima biće promijenjeni i nazivi, dok će se kod nekih paketa korigovati benefiti/resursi unutar pretplata, kako bi korisnici imali povoljnije uslove od prvobitnih.

Od 01.01.2018. godine naziv, resursi i pretplata  paketa ODABERI VIŠE /ODABERI OFFICE S se mijenjaju na sljedeći način:

Odaberi više 8,9/ Odaberi office 8,9 postaje Odaberi više S/Odaberi office S sa izmijenjenom mjesečnom pretplatom od 9,9 eura(sa PDV-om). Shodno tome, uvećani su resursi u sklopu g paketa, i to:

 • 1GB Interneta (po maksimalnoj brzini, nakon čega se brzina obara na 128Kbps)
 • Do 150 minuta ka mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori

Nepromijenjeni resursi su:

 • 5000 minuta ka mtel mobilnoj mreži
 • Do 300 SMS poruka ka mobilnim mrežama u Crnoj Gori

Odaberi više 18,9/ Odaberi office 18,9 postaje Odaberi više M/Odaberi office M sa izmijenjenom mjesečnom pretplatom 19,9 eura(sa PDV-om). Shodno tome, uvećani su resursi u sklopu Vašeg paketa, i to:

 • 1GB Interneta (po maksimalnoj brzini, nakon čega se brzina obara na 128Kbps)
 • Do 300 minuta ka mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori

Nepromijenjeni resursi su:

 • 5000 minuta ka mtel mobilnoj mreži
 • Do 640 SMS poruka ka mobilnim mrežama u Crnoj Gori

Odaberi više 28,9/ Odaberi office 28,9 postaje Odaberi više L/Odaberi office L sa

 izmijenjenom mjesečnom pretplatom od 29,9 eura(sa PDV-om). Shodno tome, uvećani su resursi u sklopu Vašeg paketa, i to:

 • 2GB Interneta (po maksimalnoj brzini, nakon čega se brzina obara na 128Kbps)
 • Do 600 minuta ka mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori

Nepromijenjeni resursi su:

 • 5000 minuta ka mtel mobilnoj mreži
 • Do 980 SMS poruka ka mobilnim mrežama u Crnoj Gori

Odaberi više 38,9/ Odaberi office 38,9 postaje Odaberi više XL/Odaberi office XL sa izmijenjenom mjesečnom pretplatom od 39,9 eura(sa PDV-om). Shodno tome, uvećani su resursi u sklopu Vašeg paketa, i to:

 • 2GB Interneta (po maksimalnoj brzini, nakon čega se brzina obara na 128Kbps)
 • Do 1000 minuta ka mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori

Nepromijenjeni resursi su:

 • 5000 minuta ka mtel mobilnoj mreži
 • Do 1850 SMS poruka ka mobilnim mrežama u Crnoj Gori

Odaberi više 58,9/ Odaberi office 58,9 postaje Odaberi više XXL/Odaberi office XXL sa izmijenjenom mjesečnom pretplatom od 60,9 eura(sa PDV-om). Shodno tome, uvećani su resursi u sklopu Vašeg paketa, i to:

 • 5.5GB Interneta (po maksimalnoj brzini, nakon čega se brzina obara na 128Kbps)
 • Do 1500 minuta ka mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori

Nepromijenjeni resursi su:

 • 5000 minuta ka mtel mobilnoj mreži
 • Do 2800 SMS poruka ka mobilnim mrežama u Crnoj Gori

Odaberi više 78,9/ Odaberi office 78,9 postaje Odaberi više PRO/Odaberi office PRO sa izmijenjenom mjesečnom pretplatom od 80,9 eura(sa PDV-om). Shodno tome, uvećani su resursi u sklopu Vašeg paketa, i to:

 • 12GB Interneta (po maksimalnoj brzini, nakon čega se brzina obara na 128Kbps)
 • Do 2500 minuta ka mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori

Nepromijenjeni resursi su:

 • 5000 minuta ka mtel mobilnoj mreži
 • Do 3750 SMS poruka ka mobilnim mrežama u Crnoj Gori

Benefit svih paketaOdaberi više je, što resurse unutar pretplate, možete prilagođavati Vašim potrebama jednom u 3 mjeseca u poslovnicama MTELa.

Sve ostale odredbe iz Ugovora, Ponude i Opštih uslova ostaju nepromijenjene.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 01.01.2018. godine primjenjivaće se nova cijena pretplate za m:tel surf/ office surf pakete:

 • mtel surf1/office surf 1 -               5.20 eura
 • mtel surf2/office surf 2 -               8.30 eura
 • mtel surf 3/office surf 3 -              15.60 eura
 • mtel surf 5/ office surf 5 -             28.90 eura
 • mtel surf 10/ office surf 3 -          31.10 eura

Sve ostale odredbe iz Ugovora, Ponude i Opštih uslova ostaju nepromijenjene.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. U cilju sistematizacije i uniformnosti ponude u okviru priprema prelaska na novi biling sistem, od 01.03.2018.godine  paketi my m:tel 5 i m:tel 5 (koji nijesu u aktuelnoj ponudi ), brišu se sa sistema. Korisnici ovih paketa migriraće na paket Odaberi više S. Imajući u vidu zakonske obaveze, svim korisnicima navedenih paketa će tokom januara i februara 2018.godine, biti dodijeljeni resursi paketa Odaberi više S, bez promjene iznosa trenutne pretplate korisnika. Korisnici koji u ovom periodu (tokom januara i februara 2018. godine) ne raskinu ugovorni odnos ili ne promijene svoj paket, od 01.03.2018.godine tretiraće se kao svi ostali korisnici Odaberi više S paketa.

KAKO DO NAS

Pošaljite nam mejl!

Ukoliko vam je lakše da se o onome što vas zanima informišete putem mejla, možete nam se obratiti putem sljedeće adrese: korisnicki.servis@mtel.me

Pozovite nas

Korisnički servis m:tel-a (broj 1600) uz stručan i ljubazan tim ima sve odgovore na vaša pitanja 0-24h svakog dana u sedmici (24/7)! 

Uvijek dostupni

Potražite nas na društvenim mrežama - naš tim je tu da vam i na ovaj način olakša put do pravovremene i tačne informacije.