Podstičemo razvoj sportskog duha i kulture kod mladih

Opredjeljenje Kompanije m:tel je da kroz sponzorstva podržava mlade koji postižu vrhunske rezultate u sportu i kulturi, posjeduju takmičarski duh, i imaju želju za uspjehom.