Uživajte u roming uslugama kompanije m:tel - gdje god da se nalazite! Budite povezani sa onima koje volite!

Budite povezani uvek sa onima koje volite sa specijalnim uslugama m:tel roaming-a

Prepaid roaming

Kada ste na ljetovanju ili službenom putu u inostranstvu, možetekoristiti prepaid broj i ostati u kontaktu sa porodicom, prijateljima i poslovnim partnerima. Prepaid roming je roming bez ugovora i depozita, a daje vam mogućnost da potpuno kontrolišete troškove, dopunjavanjem kredita po potrebi. Naravno, na raspolaganju su vam sve osnovne usluge: od pozivanja i primanja poziva do slanja i primanja SMS poruka. Dodatna pogodnost je i to što uz pomoć CAMEL tehnologije broj možetekoristiti na isti način kao kada ste u m:tel mreži. Cijene saobraćaja zavise i od države i operatora u čijoj mreži gostujete.

Spisak zemalja po zonama za prepaid roming saobraćaj

 • Zona WB: Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija I Kosovo
 • Zona 1: Hrvatska, Grčka

 • Zona 2: Evropa
 • Zona 3: Ostatak svijeta

* Promjena/smanjenje cijena doprinosi sigurnijem korisničkom iskustvu kada se korisnik nalazi u dijelu pograničnih oblasti zemalja Zone WB.

Odlazni pozivi

Kada se nalazite u inostranstvu svoje pozive možete inicirati na dva načina - putem USSD ili CAMEL tehnologije. USSD tehnologija podrazumijeva da odlazne pozive inicirate pomoću kratkog koda. Da pozivate pomoću ove tehnologije potrebno je da u sledećem redosljedu unesete:¬ kod *102* ¬ pozivni broj države (+382 kada pozivate Crnu Goru), ¬ pozivni broj mreže bez nule (68 za m:tel) ¬ broj telefona koji pozivate ¬ tarabu (#) i na kraju taster za pozivanje: zelenu slušalicu ( ) ili ok, Na primjer, za pozivanje m:tel korisnika treba da unesete sledeći niz: *102*+38268xxxxxxx#.

Kada pošalješ kod, dobićeš obavještenje da li je vaš zahtjev prihvaćen i ukoliko jeste, nakon nekoliko sekundi telefon će zazvoniti. Kada pritisnete dugme za prihvatanje poziva čućete karakteristični ton za uspostavljanje veze i tek ukoliko korisnik kojeg ste pozvali prihvati poziv, veza će se uspostaviti. Kada se uspostavi veza odmah se tarifira prvih trideset sekundi, a potom svaka sekunda razgovora. Cijene sa PDV-om za jedan minut poziva koje ostvarujete na ovaj način prikazane su u Cjenovniku.


Dolazni pozivi


Primanje poziva u romingu se ne razlikuje od uobičajenog postupka kada ste u matičnoj mreži. Pozivalac ne mora da zna gdje se nalazite i poziva vas kao da ste u matičnoj mreži, s tim da dio troškova snosite i vi. Naime, kada ste u romingu pozivalac plaća cijenu razgovora kao da ste u Crnoj Gori, a vi plaćate ostatak cijene od matične m:tel mreže do mreže u kojoj gostujete. Cijene dolaznih poziva u romingu sa PDV-om prikazane su u Cjenovniku.


Saobraćaj

Cijene saobraćaja koji obavljate u inostranstvu zavise i od države i operatora u čijoj mreži gostujete. Za sve usluge koje možete da koristite: odlazni i dolazni pozivi, kao i slanje SMS poruka, raspored država i operatora po zonama je isti.

Ovdje možete preuzeti spisak mobilnih operatora sa kojima m:tel ima potpisane roaming ugovore.

Mtel zadržava pravo da spriječi pristup ili privremeno ograniči korišćenje nekih ili svih usluga (govorni pozivi, prenos podataka i SMS poruke) pojedinačnom pretplatniku u slučaju da ne koristi usluge za potrebe i u skladu sa važećim standardima i propisima GSMA i dalje izaziva tehničke i druge prekide, i u drugim slučajevima koji mogu da utiču na normalno korišćenje usluga. Fer politika se uvodi kako bi usluge bile dostupne svim korisnicima m:tel-a pod najboljim uslovima i kako bi se istovremeno zaštitio kapacitet i obezbijedio potreban kvalitet servisa.

Za sve informacije o cijenama poziva, SMS, MMS i GPRS usluga dok boravite u datoj državi kao i za dodatne informacije, pozovite Korisnički servis m:tel-a na broj: +382 68 1600.


Prije nego što krenete na put

m:tel vam savjetuje da prije nego što krenete na put pozovete Korisnički servis besplatnim pozivom na broj 1600:

 • provjerite da li m:tel ima roming sa operatorima iz države u koju putujete i koji je operator najpovoljniji u komercijalnom smislu
 • provjerite da li mobilni operatori u toj državi podržavaju roming putem USSD ili CAMEL tehnologije
 • provjerite da li je telefon kompatibilan sa mobilnom mrežom roming partnera – frekvencijom na kojoj mreža radi
 • zapišete PIN i PUK kodove sa tvoje SIM kartice

Takođe vam savjetujemo i da:

 • na put ponesete vaučere za dopunu kredita
 • provjerite da li su vam u imeniku telefonski brojevi sačuvani sa međunarodnim prefiksom (na primjer: +38268xxxxxxx), jer jedino tako možete da pozivate direktno iz imenika (CAMEL).

Kada stignete na odredište

Kada dođetena željenu destinaciju i uključite mobilni telefon, on će automatski odabrati mrežu stranog operatora. Ukoliko želite da promjenite mrežu možete to ručno učiniti na sljedeći način: u meniju za podešavanja vašeg mobilnog telefona treba da pronađete opciju za ručni odabir mreže i na ekranu će se pojaviti sve dostupne mreže. Nakon toga možete izabrati jednu od ponuđenih mreža, naravno pod uslovom da m:tel ima zaključeni ugovor o romingu sa tim mobilnim operatorom.

Kada pritisneš taster za pozivanje, ukoliko si ispravno unio šifru sa vaučera, na ekranu tvog mobilnog telefona će se pojaviti novi iznos kredita. Ovakav postupak za dopunu je besplatan, bez obzira u kojoj zemlji se nalaziš.


Provjera i dopuna kredita

Tvoj prepaid kredit možeš potpuno besplatno provjeriti čak i u romingu, tako što ćeš ukucati kod *100# i na kraju pritisnuti taster za pozivanje. Na ekranu tvog mobilnog telefona će se pojaviti obavještenje o preostalom iznosu kredita i datumu kada tvoja kartica ističe. Takođe, bez obzira što se nalaziš u inostranstvu možeš dopuniti svoj kredit i to takođe ukucavanjem kratkog koda koji se sastoji iz: koda *101*, šifre sa vaučera, tarabe (#).


m:roming Srbija

1. 5,9 eura - 7dnevni tiket

2. 9,9 eura - 15dnevni tiket

3. 19,9 eura - Prva klasa tiket do kraja 2019. god

Roming u Srbiji - U promotivnoj kampanji svi korisnici 068 m:tel-a mogu da aktiviraju neograničene dolazne minute, odlazne minute ka mobilnoj i fiksnoj mreži Telekoma Srbija i ka mtel mrežama (068, 060 i 078 m:tel mreži), neograničene SMS poruke sa brojevima iz mt:s i m:tel mreže (068 i 060 m:tel mreže), kao i neograničeni mobilni Internet, dok se nalaze u romingu u Srbiji (na mt:s mreži).

Budite povezani uvek sa onima koje volite sa specijalnim uslugama m:tel roaming-a

Postpaid roaming

Vaš postpaid broj osim u Crnoj Gori možete koristiti i u drugim državama na svim kontinentima i ostati u kontaktu sa porodicom, prijateljima i poslovnim partnerima.
Prije nego što otputujete neophodno je da aktivirate roming tako što ćete podnijeti zahtjev u nekom od naših prodajnih mjesta i uplatiti avans od 100 eura. Ukoliko ste u prethodna tri mjeseca redovno izmirili svoje račune, roming će Vam biti aktiviran i bez uplate avansa. Dovoljno je samo da pozovete Korisnički servis na broj: 1600.

Spisak zemalja po zonama za postpaid roming saobraćaj

 • Zona WB: Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija I Kosovo
 • Zona 1: Hrvatska, Grčka

 • Zona 2: Evropa
 • Zona 3: Ostatak svijeta

* Promjena/smanjenje cijena doprinosi sigurnijem korisničkom iskustvu kada se korisnik nalazi u dijelu pograničnih oblasti zemalja Zone WB.

Odlazni pozivi

Kompanija m:tel je svim svojim postpaid korisnicima omogućava jednostavno tarifiranje odlaznih poziva, SMS-ova i mobilnog Interneta u romingu, podijeljeno po novim roming zonama, tako da mogu da opušteno komuniciraju sa porodicom, prijateljima i poslovnim partnerima dok su na putu.

Umjesto da pretražuju pojedinačne cijene, koje se razlikuju od mreže do mreže i zavise od destinacije koju pozivaju, m:tel od sada nudi korisnicima jedinstvenu, nepromjenljivu cijenu saobraćaja prema svim destinacijama, bez obzira na mrežu koju izaberu na svom putovanju.

Cijena saobraćaja zavisi isključivo od zone (grupe zemalja) u kojoj se korisnik trenutno nalaz. Za sve usluge koje možete da koristite: odlazni i dolazni pozivi, kao i slanje SMS poruka, raspored država i operatora po zonama je isti i možete da ga, kao i druge informacije koje se odnose na roming saobraćaj, pogledate u Cjenovniku.


Dolazni pozivi

Primanje poziva u romingu se ne razlikuje od uobičajenog postupka kada ste u matičnoj mreži. Pozivalac ne mora da zna gdje se nalazite i poziva vas kao da ste u matičnoj mreži, s tim da dio troškova snosite i vi. Naime, kada ste u romingu pozivalac plaća cijenu razgovora kao da ste u Crnoj Gori, a vi plaćate ostatak cijene od matične m:tel mreže do mreže u kojoj gostujete. Cijene dolaznih poziva u romingu sa PDV-om prikazane su u Cjenovniku.


Saobraćaj

Cijene saobraćaja koji obavljate u inostranstvu zavise i od države i operatora u čijoj mreži gostujete. Za sve usluge koje možete da koristite: odlazni i dolazni pozivi, kao i slanje SMS poruka, raspored država i operatora po zonama je isti.

Ovdje možete preuzeti spisak mobilnih operatora sa kojima m:tel ima potpisane roaming ugovore.

Mtel zadržava pravo da spriječi pristup ili privremeno ograniči korišćenje nekih ili svih usluga (govorni pozivi, prenos podataka i SMS poruke) pojedinačnom pretplatniku u slučaju da ne koristi usluge za potrebe i u skladu sa važećim standardima i propisima GSMA i dalje izaziva tehničke i druge prekide, i u drugim slučajevima koji mogu da utiču na normalno korišćenje usluga. Fer politika se uvodi kako bi usluge bile dostupne svim korisnicima m:tel-a pod najboljim uslovima i kako bi se istovremeno zaštitio kapacitet i obezbijedio potreban kvalitet servisa.

Za sve informacije o cijenama poziva, SMS, MMS i GPRS usluga dok boravite u datoj državi kao i za dodatne informacije, pozovite Korisnički servis m:tel-a na broj: +382 68 1600.


Prije nego što krenete na put

m:tel vam savjetuje da prije nego što krenete na put pozovete Korisnički servis besplatnim pozivom na broj 1600:

 • provjerite da li m:tel ima roming sa operatorima iz države u koju putujete i koji je operator najpovoljniji u komercijalnom smislu
 • provjerite da li mobilni operatori u toj državi podržavaju roming putem USSD ili CAMEL tehnologije
 • provjerite da li je telefon kompatibilan sa mobilnom mrežom roming partnera – frekvencijom na kojoj mreža radi
 • zapišete PIN i PUK kodove sa tvoje SIM kartice

Takođe vam savjetujemo i da:

 • na put ponesete vaučere za dopunu kredita
 • provjerite da li su vam u imeniku telefonski brojevi sačuvani sa međunarodnim prefiksom (na primjer: +38268xxxxxxx), jer jedino tako možete da pozivate direktno iz imenika (CAMEL).

Kako da telefonirate kada ste u roamingu?

Kada želite da napravite poziv iz inostranstva, broj koji pozivate potrebno je da unesete u međunarodnom formatu.|
Pozivni kod države (za Crnu Goru +382), pozivni broj mreže (bez početne nule) i pretplatnički broj koji pozivate.
Na primjer:

 • Ako pozivate pretplatnika mobilne mreže u Crnoj Gori: +382 zatim pozivni broj mobilne mreže bez nule (za m:tel 68) i broj mobilnog pretplatnika
 • Ako pozivate pretplatnika fiksne telefonske mreže u Crnoj Gori: +382, zatim pozivni broj mjesta bez nule (na primer, za Podgoricu 20) i telefonski broj pretplatnika.

Kako da odgovorite na poziv kada ste u roamingu?

Primanje poziva u roamingu se ne razlikuje od uobičajenog postupka kada ste u matičnoj mreži. Pozivalac ne mora da zna gdje se nalazite i poziva Vas kao da ste u matičnoj mreži, s tim da dio troškova snosite i Vi. Naime, kada ste u romingu pozivalac plaća cijenu razgovora kao da ste u Crnoj Gori, a Vi plaćate ostatak cijene od matične m:tel mreže do mreže u kojoj gostujete.

Ukoliko više volite da se dopisujete SMS porukama, u romingu vam je i to omogućeno. SMS poruke možete slati na isti način kao kada ste u Crnoj Gori. Prijem SMS poruka je besplatan, a slanje kratkih poruka u roamingu naplaćuje se skladu sa tarifom našeg roaming partnera u čijoj mreži gostujete.


Kada stignete na odredište

Kada dođete na željenu destinaciju i uključite vaš mobilni telefon, on će automatski odabrati mrežu stranog operatora. Ukoliko želite da promenite mrežu možete to ručno učiniti na sljedeći način: u meniju za podešavanja Vašeg mobilnog telefona treba da pronađete opciju za ručni odabir mreže i na ekranu će se pojaviti sve dostupne mreže. Nakon toga možete izabrati jednu od ponuđenih mreža, naravno pod uslovom da m:tel ima zaključeni ugovor o romingu sa tim mobilnim operatorom.

Za sve informacije o cijenama poziva, SMS, MMS i GPRS usluga dok boravite u datoj državi kao i za dodatne informacije, pozovite Korisnički servis m:tel-a na broj: +382 68 1600.

Budite povezani uvek sa onima koje volite sa specijalnim uslugama m:tel roaming-a

Partneri roaming

Usluga roaminga pruža mogućnost da pretplatnici m:tel mreže mogu da koriste mreže drugih operatora u inostranstvu. Onaj ko vas zove i ne mora da zna gdje se nalazite u svijetu, dovoljno je da okrene vaš broj mobilnog telefona. Kompanija m:tel ima nekoliko stotina partnera u državama širom svijeta.

Raspored država i operatora po zonama

 • Zona WB: Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija I Kosovo
 • Zona 1: Hrvatska, Grčka

 • Zona 2: Evropa
 • Zona 3: Ostatak svijeta

* Promjena/smanjenje cijena doprinosi sigurnijem korisničkom iskustvu kada se korisnik nalazi u dijelu pograničnih oblasti zemalja Zone WB.

Saobraćaj

Cijene saobraćaja koji obavljate u inostranstvu zavise i od države i operatora u čijoj mreži gostujete. Za sve usluge koje možete da koristite: odlazni i dolazni pozivi, kao i slanje SMS poruka, raspored država i operatora po zonama je isti.

Ovdje možete preuzeti spisak mobilnih operatora sa kojima m:tel ima potpisane roaming ugovore.

Mtel zadržava pravo da spriječi pristup ili privremeno ograniči korišćenje nekih ili svih usluga (govorni pozivi, prenos podataka i SMS poruke) pojedinačnom pretplatniku u slučaju da ne koristi usluge za potrebe i u skladu sa važećim standardima i propisima GSMA i dalje izaziva tehničke i druge prekide, i u drugim slučajevima koji mogu da utiču na normalno korišćenje usluga. Fer politika se uvodi kako bi usluge bile dostupne svim korisnicima m:tel-a pod najboljim uslovima i kako bi se istovremeno zaštitio kapacitet i obezbijedio potreban kvalitet servisa.

Za sve informacije o cijenama poziva, SMS, MMS i GPRS usluga dok boravite u datoj državi kao i za dodatne informacije, pozovite Korisnički servis m:tel-a na broj: +382 68 1600.

Budite povezani uvek sa onima koje volite sa specijalnim uslugama m:tel roaming-a

m:roming

Kako bi svojim korisnicima obezbijedila da ostanu u kontaktu sa porodicom i prijateljima uz najpovoljniju komunikaciju dok borave u Srbiji, Kompanija m:tel je inovirala ponudu m:roming tiketa.


m:roming Srbija

1. 5,9 eura - 7dnevni tiket

2. 9,9 eura - 15dnevni tiket

3. 19,9 eura - Prva klasa tiket do kraja 2019. god

Roming u Srbiji - U promotivnoj kampanji svi korisnici 068 m:tel-a mogu da aktiviraju neograničene dolazne minute, odlazne minute ka mobilnoj i fiksnoj mreži Telekoma Srbija i ka mtel mrežama (068, 060 i 078 m:tel mreži), neograničene SMS poruke sa brojevima iz mt:s i m:tel mreže (068 i 060 m:tel mreže), kao i neograničeni mobilni Internet, dok se nalaze u romingu u Srbiji (na mt:s mreži).


m:roming Slovenija i Kosovo

1. 5,9 eura - 7dnevni tiket

2. 9,9 eura - 15dnevni tiket

3. 19,9 eura - Prva klasa tiket do kraja 2019. god

Roming u Sloveniji i na Kosovu - U promotivnoj kampanji svi korisnici 068 m:tel-a mogu da, aktiviraju neograničene odlazne minute ka mobilnoj i fiksnoj mreži Telekoma Slovenija I IPKO i ka mtel mrežama (068, 060 i 078 m:tel mreži), neograničene SMS poruke sa brojevima iz Telekom Slovenija i IPKO i m:tel mreže (068 I 060 m:tel mreže), kao i neograničeni mobilni Internet, dok se nalaze u romingu u Sloveniji (Telekom Slovenija) I Kosovu (IPKO). Ponuda važi za sve prepaid i postpaid rezidencijalne 068 korisnike, kao i za biznis korisnike.


m:roming BiH

1. 2,9 eura - 3dnevni tiket

2. 4,9 eura - 15dnevni tiket

Roming u BiH - U promotivnoj kampanji svi korisnici m:tel-a mogu da, aktiviraju neograničene odlazne minute ka mobilnoj i fiksnoj mreži m:tel CG (068, 060 i fiksne numeracije u m:tel mreži), kao i neograničeni mobilni Internet, dok se nalaze u romingu u Bosni i Hercegovini (m:tel mreža). Ponuda važi za sve prepaid i postpaid rezidencijalne 068 korisnike, kao i za biznis korisnike.


Dodatne informacije

 • Sve ponude važe od trenutka aktivacije; za 15 dnevnu m:roming ponudu: važi do kraja dana i 15 cijelih dana; za Prva klasa tiket, takođe ponuda važi od trenutka aktivacije do kraja 2017. godine;
 • Korisnik može više puta da aktivira opcije,čime se produžava validnost trajanja povoljnosti od trenutka poslednje aktivacije, tj. poništava se prethodna aktivacija poslednjom aktiviranom opcijom.
 • Prepaid korisnik može da koristi benefite iz opcije m:roming uz uslov da mora imati na računu minimalni iznos kredita za saobraćaj koji hoće da ostvari. Taj iznos mu ostaje za slobodnu potrošnju.
 • Korisnik će moći da aktivira dodatke za roming pozivom call centra i odlaskom u poslovnicu m:tel-a, kao i pozivom Key Account menadžera za biznis korisnike.
 • m:roming Srbija može da se aktivira i slanjem poruke tiketx na broj 14555 (gdje je x broj ponude: 3 - za 15 dnevni tiket i 4 - za Prva klasa tiket) kao i pozivom Korisničkog servisa i u poslovnicama m:tel-a.

Svi resursi kupljeni kroz servis, osim m:roming tiketa, ne važe za potrošnju korisnika koji su u romingu.

*Napomena: povoljnosti iz aktivirane m: roming promocije (neograničeni odlazni minuti i neograničene SMS poruke ka mreži Telekoma Srbije) ne odnose za brojeve iz Srbije koji su portovani na mrežu Telekoma Srbije.

*Primjenjuje se politika fer korišćenja: u toku trajanja odabrane opcije, na raspolaganju imate određeni broj minuta, SMS-ova i MB. Ne odnosi se na pozive putem USSD Call back-a.

*Mtel zadržava pravo da spriječi pristup ili privremeno ograniči korišćenje nekih ili svih usluga (govorni pozivi, prenos podataka i SMS poruke) pojedinačnom pretplatniku u slučaju da ne koristi usluge za potrebe i u skladu sa važećim standardima i propisima GSMA i dalje izaziva tehničke i druge prekide, i u drugim slučajevima koji mogu da utiču na normalno korišćenje usluga. Fer politika se uvodi kako bi usluge bile dostupne svim korisnicima m:tel-a pod najboljim uslovima i kako bi se istovremeno zaštitio kapacitet i obezbijedio potreban kvalitet servisa.

Budite povezani uvek sa onima koje volite sa specijalnim uslugama m:tel roaming-a

Mtel M:ROMING DATA tiketi za jednostavan boravak u inostranstvu

Putujte svijetom i ne brinite za troškove Interneta! Na kojem god meridijanu da se nalazite, ne morate da vodite računa o mreži – uz m:roming data tikete možete da surfujete kao kod kuće.


Odaberi i aktiviraj odgovarajući m:roming data tiket i slobodno surfuj internetom bez neželjene potrošnje i nepotrebnih troškova.

 • m:roming DATA tiket 3 dana I 256 MB I 4.9 EURA
 • m:roming DATA tiket 7 dana I 512 MB I 8.9 EURA
 • m:roming DATA tiket 15 dana I 1 GB I 16.9 EURA

Na koji način aktivirati M:ROMING DATA tikete?

 • Putem USSD koda *105# a zatim pritiskom na taster zelena slušalica postpaid korisnik ima mogućnost da odabere jednu od tri kreirane ponude tiketa.
 • Slanjem SMS poruke sa tekstom (iz matične mreže)
  • DATARO3 na 14555 za aktiviranje trodnevnog tiketa  
  • DATARO7 na 14555 za aktiviranje sedmodnevnog tiketa,
  • DATARO15 na 14555 za aktiviranje petnaestodnevnog tiketa.
 • Pozivom Key Account menadžera (za biznis korisnike)

Šta sve možete uraditi za:

 • 256 MB – Obaviti 1 h razgovora na Skype ili pregledati 60 web sajtova.
 • 512 MB - Obaviti 1 h video razgovora na Skype
 • 1 GB – Gledati video sadržaj u trajanju od 1 h ( visoke rezolucije )

Dodatne informacije

Aktivacija m:roaming data tiketa u mtel mreži je besplatna, dok se aktivacija mroaming data tiketa putem SMS-a u roamingu naplaćuje shodno važećem Cjenovniku.

Mobilni internet u inostranstvu možete koristiti za slanje i primanje mailova, djeljenje sadržaja i čatovanje na društvenim mrežama, surfovanje na svim pretraživačima i gledanje klipova na YouTube.

Napomena: da biste mogli da koristite m:roaming data tiket koji ste aktivirali potrebno je da uključite opciju ,,Mobile data” na svom mobilnom telefonu. Nakon aktivacije dodatka sačekajte povratnu poruku koja potvrđuje da je aktivacija uspješna, od tog trenutka možete koristiti uslugu.

U kojim zemljama se mogu koristiti M:ROMING DATA tiketi ?

M:ROMING DATA tiketi mogu se koristiti u svim zemljama Evrope (osim Makedonije), Kini, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U navedenim zemljama m:roaming tiketi važi za sve operatere mobilne telefonije.

Korisnik može aktivirati M:ROMING DATA tikete i u mrežama u okruženju za koje imamo u ponudi m:roaming tikete (m:roming Srbija - mreža Telekom Srbija, m:roming Slovenija I Kosovo – mreže Telekom Slovenija I IPKO, m:roming BiH – mreža M:tel), kako samostalno tako i paralelno sa standardnim m:roming tiketima.  

Da li je moguće dopuniti potrošene resurse M:ROMING DATA tiketa ?

 • Internet kvota potrošena,tiket još validan. Ukoliko ste potrošili internet resurse iz kupljenog tiketa a validnost vašeg tiketa još nije istekla, dalji pristup internetu će biti onemogućen. Na taj način ste zaštićeni od neželjenih troškova. Za dalje korišćenje interneta u ovoj situaciji korisnik ima dvije mogućnosti: da kupi još jedan m:roaming data tiket pri čemu dobija novu internet kvotu sa novom validnošću ili da odjavi postojeći m:roaming data tiket kako bi mu se dalje korišćenje interneta tarifiralo po važećem cjenovniku. Odjava m:roaming data tiketa se vrši slanjem SMS poruke ,,DATARO ODJAVA“ na 14555.
 • Internet kvota potrošena, istekla validnost tiketa. U ovom slučaju svako dalje korišćenje interneta se tarifira po standardnom cijenovniku. Isključite opciju ,,Mobile data“ ukoliko ne želite dalje korišćenje interneta. Ukoliko želite da koristite internet ali se plašite neželjenih troškova, uvijek možete kupiti novi m:roaming data tiket.
 • Aktivacija mroaming data tiketa u mtel mreži je besplatna, dok se aktivacija mroaming data tiketa putem SMS-a u roamingu naplaćuje shodno važećem Cjenovniku.
 • Posebna povoljnost data roming tiketa je sto ne morate da mislite na izbor operatora dok ste na proputovanju kroz zemlje. Ulaskom u zemlju koja je pokrivena roming data ponudom, dobićete welcome SMS u kojem se preporucuje da kupite tiket.Ukoliko ste ga vec kupili, ne brinite ,nastavite i dalje sa opuštenim surfom.


Da li se može provjeriti koliko je Interneta preostalo?

Da. Preostale data resurse možete provjeriti putem koda *108#. Pored preostale količine interneta dobićete i datum do kojeg je vaš tiket validan.


Korisni savjeti

Kako bi vaš internet trošili samo na aplikacije koje vi želite, potrebno je izvršiti nekoliko podešavanja na telefonu:

 • isključite automatska ažuriranja softvera
 • isključite automatska ažuriranja aplikacija koje ste instalirali
 • isključite push notifikacije
 • ukoliko vam nisu potrebne aplikacije koje koriste on-line mape, isključite ih
 • isključite aplikacije za chatovanje koje ne želite da koristite dok ste u roamingu


Video sa instrukcijama za gore navedene savjete možete pogledati OVDJE.

FAQ

Informaciju o stanju na vašem postpaid računu dobićete slanjem SMS-a sadržine “račun” na broj 100.

Svi postpaid korisnici mogu zahtjevati aktivaciju rominga prilikom potpisivanja ugovora.
Prva tri mjeseca korisnik mora uplatiti avans, a nakon tog perioda, ukoliko redovno izmiruje račune, dovoljno je da podnese zahtjev u nekoj od poslovnica ili pozivom na korisnicki servis (1600).

Kredit možete provjeriti:

 • pozivanjem broja 14788 i praćenjem uputstava govornog automata ili
 • pomoću kratkog koda *105# nakon čega ćeš pritisnuti taster za pozivanje i na ekranu tvog mobilnog aparata moći ćeš da pročitaš preostali iznos kredita i datum isteka kartice

Cell Info je usluga koja omogućava informaciju pretplatniku na kojoj geografskoj oblasti se nalazi. Cell info daje bazna stanica na kojoj se pretplatnik trenutno nalazi.

Pravo na prepaid listing imaju svi registrovani korisnici. Ukoliko niste registrovani a želite da steknete pravo na listing potrebno je da u našoj poslovnicu izvršite registraciju (korisnik mora biti registrovan najmanje mjesec dana).

Usluga GPRS omogućava korisniku pristup Internet mreži i pruža mogućnost prenošenja podataka preko mobilnog telefona. Osim pristupa Internetu, usluga GPRS omogućava i pristup standardnim WAP sadržajima preko mobilnog telefona (logo, melodije, sličice, vijesti i sl. ).
Znači GPRS omogućava:

 • pristup Internet mreži,
 • pristup WAP sadržajima preko mobilnog telefona i
 • mogućnost prenosa podataka preko mobilnog telefona

KAKO DO NAS

Pošaljite nam mejl!

Ukoliko vam je lakše da se o onome što vas zanima informišete putem mejla, možete nam se obratiti putem sljedeće adrese: korisnicki.servis@mtel.me

Pozovite nas

Korisnički servis m:tel-a (broj 1600) uz stručan i ljubazan tim ima sve odgovore na vaša pitanja 0-24h svakog dana u sedmici (24/7)! 

Uvijek dostupni

Potražite nas na društvenim mrežama - naš tim je tu da vam i na ovaj način olakša put do pravovremene i tačne informacije.