Naša kompanija vam garantuje posvećenost, povjerenje, inovativnost!

Pristupačne cijene, prijateljski odnos prema korisnicima i liderska uloga u uvođenju novih tehnologija i servisa!

O kompaniji

Kompanija m:tel je u aprilu 2007. godine dobila licencu za trećeg operatora na teritoriji Crne Gore. Vlasničku strukturu m:tel-a čine 51% Telekom Srbija i 49% Telekom Srpske.
Po dobijanju licence za rad mreže mobilne telefonije podignuta je najsavremenija mobilna mreža u do sada vjerovatno nezabijeleženom roku od samo 77 dana. Kompanija m:tel je februara 2010. godine dokapitalizovana vrijednošću od 40 miliona eura, što sa početnom investicijom iznosi oko 140 miliona eura.

Telekom Srpske
Telekom Srbija

Misija

Misija m:tel-a je da postane značajan telekomunikacioni operator, prepoznat po kvalitetnim uslugama, pristupačnim cijenama, prijateljskom, otvorenom odnosu prema korisnicima, ali i po liderskoj ulozi u uvođenju novih tehnologija i servisa. Ključne vrijednosti naše Kompanije su posvećenost, povjerenje, inovativnost.

Zaposleni su strateški resurs kompanije. Važnost uloge profesionalno uigranog tima prepoznata je kao ključni faktor uspjeha. U m:tel-u ima oko 350 zaposlenih čija je prosječna starost 35 godina i od kojih je 45% visoko obrazovanih.

Vizija

Mreža je počela sa komercjalnim radom 9. jula 2007. godine i do sada je otvoreno 16 poslovnica u 14 gradova Crne Gore. Širenjem mreže prodaje posredstvom distributera, m:tel kao najmlađi operator mobilne telefonije u Crnoj Gori, ima najveći broj prodajnih mjesta. Za samo pola godine m:tel je osvojio četvrtinu tržišta mobilne telefonije, a danas uzima učešće od oko 29% korisnika u dijelu mobilne telefonije i oko 25% korisnika u dijelu multimedijalnih usluga (televizija, Internet, fiksna telefonija). Signalom mobilne telefonije pokriveno je preko 98% populacije.


14 29%25%98%
gradova
Crne Gore
mobilna telefonija

multimedijalne

usluge

signal
pokrivenosti

Vrijednosti

Kao društveno odgovorna kompanija, m:tel aktivno učestvuje u svakodnevnom napretku crnogorskog društva, dajući doprinos razvoju zajednice, pa se posebna podrška pruža socijalnim, kulturnim, obrazovnim, zdravstvenim i sportskim programima i inicijativama.

Pomaganje drugima da se razvijaju i ostvaruju životni napredak trajno je opredjeljenje m:tel–a. U ostvarivanju navedenih ciljeva, m:tel će se uvijek pridržavati strategijskog i slogana Kompanije ”Imate prijatelje!"

Vlasnička struktura

Odbor direktora čine predsjednik i četiri člana:

Milenko Dželetović - predsjednik Odbora direktora i član

Aleksandar Radovanović - član Odbora direktora

Marko Lopičić - član Odbora direktora

Jana Ljubičić - član Odbora direktora

Žika Gojković - član Odbora direktora

Organizacionu strukturu m:tel-a čine sljedeći sektori:

  • Sektor za tehniku
  • Sektor za marketing, prodaju i brigu o korisnicima
  • Sektor za korporativne poslove
  • Sektor za ekonomske poslove
  • Sektor za ljudske resurse
  • Sektor veleprodaje
  • Sektor za strategiju i rizike
  • Služba digitalna fabrika

Kompanija m:tel je dio Telekoma Srbija grupe, koju čine:

mts Srbija 

m:tel BiH

m:tel Crne Gore

Vladimir Lučić

Izvršni direktor

Rođen 18. februara 1971. godine u Šapcu. Diplomirani je inženjer elektrotehnike, a MBA zvanje je stekao po programu Univerziteta Institut Kurt Bosh (Švajcarska).

Profesionalno iskustvo je sticao u Ericssonu u Švedskoj, a u Njemačkoj kao inžinjer za podršku O&M sistemima.

Menadžer tim m:tel-a pored izvršnog direktora čine:

Zoran Stanišić

Zoran Stanišić


Direktor Sektora za tehniku

Pročitaj više
Milivoje Cerović

Milivoje Cerović


Direktor Sektora za marketing, prodaju i brigu o korisnicima

Pročitaj više
Marija Ateljević

Marija Ateljević


Direktor Sektora za korporativne poslove

Pročitaj više
 Tatjana Mandić

Tatjana Mandić


Direktor Sektora za ekonomske poslove

Pročitaj više
Dragana Ratković

Dragana Ratković


Direktor Sektora za ljudske resurse

Pročitaj više
Saša Jovanović

Saša Jovanović


Direktor Sektora veleprodaje

Pročitaj više
Aleksandra Radojević

Aleksandra Radojević


Direktor Sektora za strategiju i rizike

Pročitaj više