Visoki standardi odgovornosti u svim segmentima poslovanja

Kompanija m:tel napredak svih segmenata društva u okviru kojeg posluje vidi kao vitalni interes, zbog čega je društveno odgovorno poslovanje značajan dio njene korporativne strategije. Visoki etički principi i standardi, pouzdanost, posvećenost radu i rezultatima, poštovanje drugih i transparentna saradnja sa svim činiocima društva, odlika je našeg poslovanja koje je usmjereno na dobrobit čitave zajednice, čiji smo sastavni dio. Čvrsto vjerujemo da je zdrav princip upravljanja kompanijom zasnovan na ulaganju u dugoročne i stabilne odnose sa svima: zaposlenima, poslovnim partnerima, korisnicima i sugrađanima sa jedne strane i na opredeljenju da imamo aktivnu, svakodnevnu ulogu u razvoju društva  - sa druge strane.