13 feb 2018

Poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovane stalne imovine

 

detaljnije
07 mart 2017

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju MSFI 15

 

detaljnije