Pronađi odgovarajuću tarifu - idealan biznis paket!

Sve pakete karakterišu najpovoljnije cijene i resursi uključeni u pretplatu:

 • najviše minuta
 • najviše SMS poruka
 • besplatni razgovori unutar grupe

URBAN Office NEO

L

Razgovori

 • 30000 MIN ka m:tel mobilnoj i fiksnoj mreži
 • 30000 MIN ka ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori

Internet

 • 12GB makimalne brzine protoka

Poruke

 • 30000 SMS ka svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori

Mjesečna pretplata

23.90€ Odaberi

URBAN Office NEO

XXL

Razgovori

 • 30000 MIN ka m:tel mobilnoj i fiksnoj mreži
 • 30000 MIN ka ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori

Internet

 • 150GB makimalne brzine protoka

Poruke

 • 30000 SMS ka svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori

Mjesečna pretplata

53.90€ Odaberi

Cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om; Tarifni interval za pozive unutar Crne Gore je 60s+60s; Tarifni interval za pozive prema mrežama u Srbiji i Republici Srpskoj je 60s+60s; Tarifni interval za pozive prema internacionalnim zonama je 60s+60s; Neograničeni minuti važe u nacionalnom saobraćaju(na teritoriji Crne Gore), ne važe u romingu i za pozive prema specijalnim brojevima; Fer politika podrazumijeva maksimalnih 30000 minuta (tj.SMS poruka) u okviru pretplate, uz tarifni interval 60/60 sekundi. Nakon potrošenih 30000 minuta, saobraćaj se naplaćuje po cjenovniku; Paketi nemaju mogucnost aktivacije FF brojeva; Nepotrošeni resursi koji se odnose na minute I sms poruke za potrošnju ka svim mrežama u Crnoj Gori, se ne prenose u naredni mjesec; SMS-ovi uključeni u pretplatu se odnose na sms-ove prema svim mrežama u Crnoj Gori, ne odnose se na poruke prema specijalnim brojevima. Ovi SMS-ovi ne važe u romingu; GB ukljičeni u pretplatu I tarifne dodatke se ne prenose u naredni mjesec; GB uključeni u pretplatu ne važe u romingu; Pretplata se obračunava proporcionalno broju dana u obračunskom periodu, tokom kojih je usluga bila aktivna, kao i resursi u sklopu pretplate; Resursi i cijena internet tarifnih dodataka se ne obračunavaju proporcionalno broju dana u obračunskom periodu već se uvijek dodjeljuje puna internet kvota i naplaćuje puna cijena tarifnog dodatka (važi za višemjesečne i jednomjesečne ponude); Provjera računa: Slanjem SMS-a sadržine „racun“ na broj 14555 ili pomoću kratkog koda *100 #, Provjera preostalih minuta uključenih u pretplatu ili dodatak uz tarifni profil – pomoću kratkog koda *106#, Provjera preostalih SMS poruka uključenih u pretplatu ili dodatak uz tarifni profil - pomoću kratkog koda *107#, Provjera preostalih MB uključenih u pretplatu ili dodatak uz tarifni profil - pomoću kratkog koda *108#

URBAN office

XL

Razgovori

 • 5000 Min ka m:tel mreži
 • 700 Min ka ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori.

*Minuti se troše zasebno

Internet

 • 8 GB internet protoka

Poruke

 • 5000 SMS ka svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori

Mjesečna pretplata

39.90€ Odaberi

URBAN office

L

Razgovori

 • 5000 Min ka m:tel mreži
 • 350 Min ka ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori.

*Minuti se troše zasebno

Internet

 • 6 GB internet protoka

Poruke

 • 4000 Sms ka svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori

Mjesečna pretplata

25.90€ Odaberi

URBAN office

M

SUPER PONUDA

Razgovori

 • 5000 Min ka m:tel mreži
 • 200 Min ka ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori. 

*Minuti se troše zasebno

Internet

 • 4 GB internet protoka

Poruke

 • 4000 SMS ka svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori

Mjesečna pretplata

15.90€ Odaberi

URBAN office

S

Razgovori

 • 5000 Min ka m:tel mreži
 • 100 Min ka ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori.

*Minuti se troše zasebno

Internet

 • 2 GB internet protoka

Poruke

 • 1000 SMS ka svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori

Mjesečna pretplata

10.90€ Odaberi

Cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om; Tarifni interval za pozive unutar Crne Gore je 60s+60s; Tarifni interval za pozive prema mrežama u Srbiji i Republici Srpskoj je 60s+60s; Tarifni interval za pozive prema internacionalnim zonama je 60s+60s; Minuti ka mtel 068 mobilnoj mreži se troše nezavisno od minuta ka ostalim mobilnim i fiksnom mrežama u Crnoj Gori SMS i MMS se tarifira po poruci; Primanje SMS i MMS poruka je besplatno; Minimalna količina prenošenih podataka je 100 KB; Paketi nemaju mogucnost aktivacije FF brojeva; Nepotrošeni resursi koji se odnose na minute i sms poruke za potrošnju ka svim mrežama u Crnoj Gori, se prenose u naredni mjesec. Prenešeni minuti i SMS poruke mogu biti maksimalno u visini istih, uračunatih u pretplatu tarifnog paketa korisnika; Minuti razgovora uključeni u pretplatu koji se odnose na pozive prema mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori (osim m:tel), ne odnose se na pozive prema specijalnim brojevima. Ovi minuti ne važe u romingu; SMS-ovi uključeni u pretplatu se odnose na sms-ove prema svim mrežama u Crnoj Gori, ne odnose se na poruke prema specijalnim brojevima. Ovi SMS-ovi ne važe u romingu; GB ukljičeni u pretplatu I tarifne dodatke se ne prenose u naredni mjesec; GB uključeni u pretplatu ne važe u romingu; Pretplata se obračunava proporcionalno broju dana u obračunskom periodu, tokom kojih je usluga bila aktivna, kao i resursi u sklopu pretplate; Provjera računa: Slanjem SMS-a sadržine „racun“ na broj 14555 ili pomoću kratkog koda *100#, Provjera preostalih minuta uključenih u pretplatu ili dodatak uz tarifni profil – pomoću kratkog koda *106#, Provjera preostalih SMS poruka uključenih u pretplatu ili dodatak uz tarifni profil - pomoću kratkog koda *107#, Provjera preostalih MB uključenih u pretplatu ili dodatak uz tarifni profil - pomoću kratkog koda *108# .

Biznis Plus

6.8

Razgovori

 • 90 Min ka svim mrežama
 • 500 Min ka 068 mreži

Internet

 • 300 MB maks. brzine protoka

Poruke

 • 30 SMS ka svim mrežama

Mjesečna pretplata

6.91€ Odaberi

Biznis Plus

10.8

Razgovori

 • 200 Min ka svim mrežama
 • 1000 Min ka 068 mreži

Internet

 • 1 GB maks. brzine protoka

Poruke

 • 20 Sms ka svim mrežama

Mjesečna pretplata

10.98€ Odaberi

Biznis PLus

14.8

SUPER PONUDA

Razgovori

 • 150 Min ka svim mrežama
 • 1500 Min ka 068 mreži

Internet

 • 2 GB maks. brzine protoka

Poruke

 • 50 SMS ka svim mrežama

Mjesečna pretplata

15.05€ Odaberi

Biznis Plus

24.8

Razgovori

 • 320 Min ka svim mrežama
 • 3200 Min ka 068 mreži

Internet

 • 3 GB maks. brzine protoka

Poruke

 • 100 Sms ka svim mrežama

Mjesečna pretplata

25.22€ Odaberi

Cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om. Tarifni interval za pozive unutar Crne Gore je 60s+60s. Tarifni interval za pozive prema mrežama u Srbiji i Republici Srpskoj je 60s+60s. Tarifni interval za pozive prema internacionalnim zonama je 60s+60s.


Minuti i SMS poruke prema mtel 068 mreži troše se nakon potrošenih minuta/SMS poruka prema svim mrežama u Crnoj Gori.SMS i MMS se tarifira po poruci. Primanje SMS i MMS poruka je besplatno . Minimalna količina prenošenih podataka je 100 KB.

DODATNE OPCIJE

Cloud usluga

Cloud je bezbjedno, fleksibilno i ekonomično rješenje za sva preduzeća i predstavlja zamjenu za skupu IT infrastrukturu potrebnu za Vaše poslovanje. Uz Cloud u bilo koje vrijeme i sa bilo kog uređaja sa kojeg imate pristup Internetu, Vi i Vaši zaposleni možete da pristupate Vašim poslovnim podacima, servisima i aplikacijama.

detaljnije

m:roming tiketi

Putujte opušteno u Srbiju, uz m:roming tikete koji vam obezbjeđuju neograničene odlazne pozive, poruke i mobilni Internet, kao i neograničene dolazne pozive iz cijelog svijeta!

detaljnije

Odaberi office

8,9

Razgovori

 • Do 150 min ka svim mrežama
 • 5000 min ka 068 mreži

Internet

 • Min 1 GB po max  brzini protoka

Poruke

 • Do 300 Sms ka svim mrežama

Mjesečna pretplata

9.9€ Odaberi

Odaberi office

18,9

Razgovori

 • Do 300 Min ka svim mrežama
 • 5000 Min ka 068 mreži

Internet

 • Min 1 GB po max brzini protoka

Poruke

 • Do 640 Sms ka svim mrežama

Mjesečna pretplata

19.9€ Odaberi

Odaberi office

28,9

Razgovori

 • Do 600 min ka svim mrežama
 • 5000 min ka 068 mreži

Internet

 • Min 2 GB  po max  brzini protoka

Poruke

 • Do 980 Sms ka svim mrežama

Mjesečna pretplata

29.9€ Odaberi

Odaberi Office

38,9

Razgovori

 • Do 1000 min ka svim mrežama
 • 5000 min ka 068 mreži

Internet

 • Min 2 GB po max brzini protoka

Poruke

 • Do 1850 Sms ka svim mrežama

Mjesečna pretplata

39.9€ Odaberi

Odaberi Office

58,9

Razgovori

 • Do 1500 min ka svim mrežama
 • 5000 min ka 068 mreži

Internet

 • Min 5,5 GB po max brzini protoka

Poruke

 • Do 2800 Sms ka svim mrežama

Mjesečna pretplata

60.9€ Odaberi

Odaberi Office

78,9

Razgovori

 • Do 2500 min ka svim mrežama
 • 5000 Min ka 068 mreži

Internet

 • Min 12 GB po max brzini protoka

Poruke

 • Do 3750 Sms ka svim mrežama

Mjesečna pretplata

80.9€ Odaberi

Cijene su izražene u EUR sa uračunatim PDV-om. Tarifni interval za pozive unutar Crne Gore je 60s+60s. Tarifni interval za pozive prema mrežama u Srbiji i Republici Srpskoj je 60s+60s. Tarifni interval za pozive prema internacionalnim zonama je 60s+60s.


Minuti i SMS poruke prema mtel 068 mreži troše se nakon potrošenih minuta/SMS poruka prema svim mrežama u Crnoj Gori.SMS i MMS se tarifira po poruci. Primanje SMS i MMS poruka je besplatno . Minimalna količina prenošenih podataka je 100 KB.

DODATNE OPCIJE

Cloud usluga

Cloud je bezbjedno, fleksibilno i ekonomično rješenje za sva preduzeća i predstavlja zamjenu za skupu IT infrastrukturu potrebnu za Vaše poslovanje. Uz Cloud u bilo koje vrijeme i sa bilo kog uređaja sa kojeg imate pristup Internetu, Vi i Vaši zaposleni možete da pristupate Vašim poslovnim podacima, servisima i aplikacijama.

detaljnije

m:roming tiketi

Putujte opušteno u Srbiju, uz m:roming tikete koji vam obezbjeđuju neograničene odlazne pozive, poruke i mobilni Internet, kao i neograničene dolazne pozive iz cijelog svijeta!

detaljnije

Biznet

5 GPRS

Razgovori

 • Besplatni pozivi unutar Biznet grupe

Internet

 • 50 MBmobilnog interneta

Poruke

 • Biznet 5 GPRS može imati 5 do 9 brojeva unutar grupe

Mjesečna pretplata

4.24€ Odaberi

Biznet

10 GPRS

Razgovori

 • Besplatni pozivi unutar Biznet grupe

Internet

 • 50 MB mobilnog Interneta

Poruke

 • Biznet 10 GPRS može imati od 10 do 29 brojeva unutar grupe

Mjesečna pretplata

4.24€ Odaberi

Biznet

30 GPRS

Razgovori

 • Besplatni pozivi unutar Biznet grupe

Internet

 • 50 MB mobilnog Interneta

Poruke

 • Biznet 30 GPRS može imati od 30 do 49 brojeva unutar grupe

Mjesečna pretplata

4.24€ Odaberi

Biznet

50 GPRS

Razgovori

 • Besplatni pozivi unutar Biznet grupe

Internet

 • 50 MB mobilnog interneta

Poruke

 • Biznet 50 GPRS može imati najmanje 50 brojeva unutar grupe

Mjesečna pretplata

3.63€ Odaberi

Prema paketu imate: Biznet 5 GPRS može imati od 5 do 9 brojeva unutar grupe/ Biznet 10 GPRS može imati od 10 do 29 brojeva unutar grupe/ Biznet 30 GPRS može imati od 30 do 49 brojeva unutar grupe/ Biznet 50 GPRS može imati najmanje 50 brojeva unutar grupe


Tarifni interval za pozive unutar Crne Gore je 30s+30s. Tarifni interval za pozive prema mrežama u Srbiji i Republici Srpskoj je 60s+60s. Tarifni interval za pozive prema internacionalnim zonama je 60s+60s. SMS i MMS se tarifira po poruci. Minimalna količina prenošenih podataka je 100 KB.

DODATNE OPCIJE

Cloud usluga

Cloud je bezbjedno, fleksibilno i ekonomično rješenje za sva preduzeća i predstavlja zamjenu za skupu IT infrastrukturu potrebnu za Vaše poslovanje. Uz Cloud u bilo koje vrijeme i sa bilo kog uređaja sa kojeg imate pristup Internetu, Vi i Vaši zaposleni možete da pristupate Vašim poslovnim podacima, servisima i aplikacijama.

detaljnije

m:roming tiketi

Putujte opušteno u Srbiju, uz m:roming tikete koji vam obezbjeđuju neograničene odlazne pozive, poruke i mobilni Internet, kao i neograničene dolazne pozive iz cijelog svijeta!

detaljnije

m:tel office

10

Razgovori

 • Besplatni pozivi unutar Biznet grupe
 • 110 minuta ka mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori

Internet

 • /

Poruke

 • Do 110 Sms ka svim mrežama

Mjesečna pretplata

10.34€ Odaberi

m:tel office

20

Razgovori

 • Besplatni pozivi unutar Biznet grupe
 • Do 220 min ka svim mrežama

Internet

 • /

Poruke

 • Do 220 Sms ka svim mrežama

Mjesečna pretplata

20.68€ Odaberi

m:tel office

30

Razgovori

 • Besplatni pozivi unutar Biznet grupe
 • 360 minuta ka mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori

Internet

 • /

Poruke

 • Do 360 Sms ka svim mrežama

Mjesečna pretplata

31.03€ Odaberi

m:tel office

40

Razgovori

 • Besplatni pozivi unutar Biznet grupe
 • 500 minuta ka mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori

Internet

 • /

Poruke

 • Do 500 Sms ka svim mrežama

Mjesečna pretplata

41.37€ Odaberi

Tarifni interval za pozive unutar Crne Gore je 60s+1s. Tarifni interval za pozive prema mrežama u Srbiji i Republici Srpskoj je 60s+60s.


Tarifni interval za pozive prema internacionalnim zonama je 60s+60s. SMS i MMS se tarifira po poruci. Minimalna količina prenošenih podataka je 10 KB.

DODATNE OPCIJE

Cloud usluga

Cloud je bezbjedno, fleksibilno i ekonomično rješenje za sva preduzeća i predstavlja zamjenu za skupu IT infrastrukturu potrebnu za Vaše poslovanje. Uz Cloud u bilo koje vrijeme i sa bilo kog uređaja sa kojeg imate pristup Internetu, Vi i Vaši zaposleni možete da pristupate Vašim poslovnim podacima, servisima i aplikacijama.

detaljnije

m:roming tiketi

Putujte opušteno u Srbiju, uz m:roming tikete koji vam obezbjeđuju neograničene odlazne pozive, poruke i mobilni Internet, kao i neograničene dolazne pozive iz cijelog svijeta!

detaljnije

Office

Elastik

 • 2 GB Interneta po max.brzini

 • Dokup 1 GB za samo 2 eura

 • Šerovana odabrana količina Interneta na 2 kartice

Mjesečna pretplata

5.90€ Odaberi

Super Office

Elastik

 • 5 GB Interneta po max.brzini

 • Dokup 5 GB za samo 2 eura

 • Šerovana odabrana kolicina Interneta na 2 kartice

Mjesečna pretplata

10.90€ Odaberi

Nakon potrošenih 2GB za Office Elastic odnosno 5GB za Super Office Elastic omogućen je neograničen pristup internetu uz smanjenu brzinu 64 Kbps. Tarifni interval za pozive unutar Crne Gore je 60s+60s. Tarifni interval za pozive prema mrežama u Srbiji i Republici Srpskoj je 60s+60s. Tarifni interval za pozive prema internacionalnim zonama je 60s+60s. SMS i MMS se tarifira po poruci. Minimalna količina prenošenih podataka je 100 KB.


*Cijena povratka na maksimalnu raspoloživu brzinu koju servis omogućava, do isteka količine podataka predviđenih dokupom. Maksimalno se može dodati 10GB za Office Elastic odnosno 50GB za Super Office Elastic. Dotatni GB se obnavljaju na mjesečnom nivou sve dok se korisnik ne zatrazi promjenu.

DODATNE OPCIJE

Internet na dva uređaja uz jednu mjesečnu pretplatu!

Izaberite Office Elastik ili Super Office Elastik i za samo jednu mjesečnu pretplatu možete da koristite Internet na dvije kartice istovremeno!

detaljnije

Dodatni GB po super cijenama!

Po cijeni od samo 2 eura uz paket Office Elastik 2GB mogu dokupiti dodatni 1GB Interneta. U paketu Super Office Elastik 5GB mogu dokupiti čak dodatnih 5GB Interneta za 2 eura.

detaljnije

Office surf

S

 • Modem za 1 euro

 • 2 GB mobilnog Interneta

 • Mogućnost dokupa interneta po max. brzini

Mjesečna pretplata

6.90€ Odaberi

Office surf

M

 • 1 dodatna SIM kartica
 • Modem za 1 euro

 • 50 GB mobilnog Interneta

 • Mogućnost dokupa interneta po max. brzini

Mjesečna pretplata

10.90€ Odaberi

Office surf

L

 • 2 dodatne SIM kartice
 • Modem za 1 euro

 • 100 GB mobilnog Interneta

 • Mogućnost dokupa interneta po max. brzini

Mjesečna pretplata

19.90€ Odaberi

Office surf

XL

 • 3 dodatne SIM kartice
 • Modem za 1 euro

 • 200 GB mobilnog Interneta

 • Mogućnost dokupa interneta po max. brzini

Mjesečna pretplata

29.90€ Odaberi

Nakon potrošenih GB u okviru paketa omogućen je neograničen pristup internetu uz smanjenu brzinu 128 Kbps. Tarifni interval za pozive unutar Crne Gore je 60s+1s. Tarifni interval za pozive prema mrežama u Srbiji i Republici Srpskoj je 60s+60s. Tarifni interval za pozive prema internacionalnim zonama je 60s+60s. SMS i MMS se tarifira po poruci. Minimalna količina prenošenih podataka je 100 KB.


*Cijena povratka na maksimalnu raspoloživu brzinu koju servis omogućava, do isteka količine podataka predviđenih dokupom.

DODATNE OPCIJE

Izaberite idealan uređaj za surfovanje

Kupovinom odgovarajućeg modema, tableta ili mobilog telefona čekaju vas bolje, lakše i sigurnije surfovanje Internetom i online poslovna komunikacija!

detaljnije

Dokup Internet resursa

Surfujte opušteno jer kad potrošite količinu  prenosa podataka po maksimalnoj brzini, predviđenu pretplatom  - do kraja mjeseca imate pristup Internetu po brzini od 128kbps, bez dodatne naplate uz mogućnost dokupa brzine!

detaljnije

FAQ

Kao naš postpaid korisnik imate velike mogućnosti povoljnog korišćenja Interneta. Potrebno je samo da odaberete neki od naših m:tel surf paketa (m:tel surf 1, m:tel surf 2, m:tel surf 3, m:tel surf 5, m:tel surf 10) prema Vašim potrebama.

Informaciju o stanju na vašem postpaid računu dobićete slanjem SMS-a sadržine “račun” na broj 100.

Svi korisnici (prepaid,postpaid) mogu vršiti prenos računa sa jednoga na drugi broj. Minimalni iznos novca koji se može prenijeti je 1 euro a najveći iznos u toku obračunskog perioda (mjeseca) je 20 eura. Poruka se šalje u sljedećem formatu “dodaj 068xxxxxx iznos” na broj 100.

Svim korisnicima je omogućeno plaćanje računa (GSM i Wimax) u bilo kojoj od naših poslovnica. Račun se može platiti za tekući mjesec ili u cijelom iznosu duga.

Tarifu možete promijeniti samo ako ste vlasnik kartice, tako što ćete popuniti zahtjev za promjenu tarifnog profila u jednoj od poslovnica mtel-a

Svaki korisnik koji izgubi karticu ima mogućnost da je obnovi odlaskom u neku od naših poslovnica. Potrebno je sa sobom da ponese ličnu kartu ukoliko je registrovan ili lična dokumenta i nosač kartice (kao dokaz da je kartica njegova) na kojem piše PIN i PUK šifra, ukoliko nije registrovan. Ova usluga košta 5 eura.

KAKO DO NAS

Pošaljite nam mejl!

Ukoliko vam je lakše da se o onome što vas zanima informišete putem mejla, možete nam se obratiti putem sljedeće adrese: korisnicki.servis@mtel.me

Pozovite nas

Korisnički servis m:tel-a (broj 1600) uz stručan i ljubazan tim ima sve odgovore na vaša pitanja 0-24h svakog dana u sedmici (24/7)! 

Uvijek dostupni

Potražite nas na društvenim mrežama - naš tim je tu da vam i na ovaj način olakša put do pravovremene i tačne informacije.