O kompaniji

Kompanija m:tel je u aprilu 2007. godine dobila licencu za trećeg operatora na teritoriji Crne Gore. Vlasničku strukturu m:tel-a čine 51% Telekom Srbija i 49% Telekom Srpske.

Po dobijanju licence za rad mreže mobilne telefonije podignuta je najsavremenija mobilna mreža u do sada vjerovatno nezabilježenom roku od samo 77 dana. U februaru 2010. godine, m:tel je dokapitalizovan vrijednošću od 40 miliona eura, što sa početnom investicijom iznosi oko 140 miliona eura. Kompanija m:tel ima preko 330 zaposlenih.

Misija

Misija m:tel-a je da postane značajan telekomunikacioni operator, prepoznat po kvalitetnim uslugama, pristupačnim cijenama, prijateljskom, otvorenom odnosu prema korisnicima, ali i po liderskoj ulozi u uvođenju novih tehnologija i servisa. Ključne vrijednosti naše Kompanije su posvećenost, povjerenje, inovativnost.

Vizija

Mreža je počela sa komercijalnim radom 9. jula 2007. godine i do sada je otvoreno 17 poslovnica u 14 gradova Crne Gore. Širenjem mreže prodaje posredstvom distributera, m:tel kao najmlađi operator mobilne telefonije u Crnoj Gori, ima najveći broj prodajnih mjesta. Za samo pola godine m:tel je osvojio četvrtinu tržišta mobilne telefonije, a danas uzima učešće od 34.34% korisnika u dijelu mobilne telefonije. Tržišno učešće u dijelu multimedijalnih usluga (televizija, Internet, fiksna telefonija) iznosi : 42.06% za Internet, 35.18% za televiziju i 36.40% za fiksnu telefoniju. Signalom mobilne telefonije pokriveno je preko 98% populacije.

Vrijednosti

Kao društveno odgovorna kompanija, m:tel aktivno učestvuje u svakodnevnom napretku crnogorskog društva, dajući doprinos razvoju zajednice, pa se posebna podrška pruža socijalnim, kulturnim, obrazovnim, zdravstvenim i sportskim programima i inicijativama.

Vlasnička struktura

Odbor direktora čine predsjednik i četiri člana:

Odbor direktora čine predsjednik i četiri člana:

Milenko Dželetović - predsjednik Odbora direktora i član
Aleksandar Radovanović - član Odbora direktora
Marko Lopičić - član Odbora direktora
Jana Ljubičić - član Odbora direktora
Žika Gojković - član Odbora direktora

Organizacionu strukturu m:tel-a čine sljedeći sektori:

Organizacionu strukturu m:tel-a čine sljedeći sektori:

Sektor za tehniku
Sektor za marketing, prodaju i brigu o korisnicima
Sektor za korporativne poslove
Sektor za ekonomske poslove
Sektor za ljudske resurse
Sektor veleprodaje
Sektor za strategiju i rizike
Služba digitalna fabrika

Kompanija m:tel je dio Telekoma Srbija grupe, koju čine:

Kompanija m:tel je dio Telekoma Srbija grupe, koju čine:

mts Srbija
m:tel BiH
m:tel Crne Gore

Vladimir Lučić

Izvršni direktor

Rođen 18. februara 1971. godine u Šapcu. Diplomirani je inženjer elektrotehnike, a MBA zvanje je stekao po programu Univerziteta Institut Kurt Bosh (Švajcarska).

Menadžer tim m:tel-a pored izvršnog direktora čine:

Zoran Stanišić

Zoran
Stanišić


Direktor Sektora za tehniku

Pročitaj više
Milivoje Cerović

Milivoje
Cerović


Direktor Sektora za marketing, prodaju i brigu o korisnicima

Pročitaj više
Marija Ateljević

Marija
Ateljević


Direktor Sektora za korporativne poslove

Pročitaj više
Tatjana Mandić

Tatjana
Mandić


Direktor Sektora za ekonomske poslove

Pročitaj više
Dragana Ratković

Dragana
Ratković


Direktor Sektora za ljudske resurse

Pročitaj više
Saša Jovanović

Saša
Jovanović


Direktor Sektora veleprodaje

Pročitaj više
Aleksandra Radojević

Aleksandra
Radojević


Direktor Sektora za strategiju i rizike

Pročitaj više