Postpaid odlazni voice saobraćaj

Zona koju korisnik pozivaKada se korisnik nalazi u zoni WBKada se korisnik nalazi u zoni 1Kada se korisnik nalazi u zoni 2Kada se korisnik nalazi u zoni 3
Ka svim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj GoriKa svim mobilnim i fiksnim mrežama u Crnoj Gori

Cijena poziva kao u matičnoj mreži

Cijena (sa PDV-om) 1,5686
Iznos PDV-a 0,2722
Cijena (sa PDV-om) 2,1321
Iznos PDV-a 0,3700
Cijena (sa PDV-om) 2,6968
Iznos PDV-a 0,4680
Ka svim mobilnim i fiksnim mrežama u Zoni WBKa svim mobilnim i fiksnim mrežama u Zoni WB

Cijena poziva kao u matičnoj mreži

Cijena (sa PDV-om) 1,5686
Iznos PDV-a 0,2722
Cijena (sa PDV-om) 2,1321
Iznos PDV-a 0,3700
Cijena (sa PDV-om) 2,6968
Iznos PDV-a 0,4680
Zona 1Zona 1Cijena (sa PDV-om) 1,5686
Iznos PDV-a 0,2722
Cijena (sa PDV-om) 1,5686
Iznos PDV-a 0,2722
Cijena (sa PDV-om) 2,1321
Iznos PDV-a 0,3700
Cijena (sa PDV-om) 2,6968
Iznos PDV-a 0,4680
Zona 2Zona 2Cijena (sa PDV-om) 1,5686
Iznos PDV-a 0,2722
Cijena (sa PDV-om) 1,5686
Iznos PDV-a 0,2722
Cijena (sa PDV-om) 2,1321
Iznos PDV-a 0,3700
Cijena (sa PDV-om) 2,6968
Iznos PDV-a 0,4680
Zona 3Zona 3Cijena (sa PDV-om) 1,5686
Iznos PDV-a 0,2722
Cijena (sa PDV-om) 1,5686
Iznos PDV-a 0,2722
Cijena (sa PDV-om) 2,1321
Iznos PDV-a 0,3700
Cijena (sa PDV-om) 2,6968
Iznos PDV-a 0,4680

• Tarifni interval je 30s+1s dok se korisnik nalazi u Zoni WB i poziva korisnika iz svih mreža u Crnoj Gori i iz Zone WB ,
• U ostalim zonama tarifni interval je 60s+60s, osim za paket m:tel one gdje je tarifni interval na 1s.

*Cijene poziva u WB roming zoni su jednake cijenama poziva koje korisnik ima u paketu matične mreže.
Cijene poziva u WB roming zoni ne mogu biti veće od 0,2299€/min (cijena sa PDV-om).


Postpaid dolazni voice saobraćaj

Kada se korisnik nalazi u zoni WBKada se korisnik nalazi u zoni 1Kada se korisnik nalazi u zoni 2Kada se korisnik nalazi u zoni 3
CIjena (sa PDV-om)CIjena (sa PDV-om)Besplatno0,27060,87931,6256
Iznos PDV-aIznos PDV-a_0,04700,15260,2821

Tarifni interval je 30s+1s dok se korisnik nalazi u Zoni WB. U ostalim zonama tarifni interval je 60s+60s, osim za paket m:tel one gdje je tarifni interval na 1s.

Postpaid SMS poruke

Zona koju korisnik pozivaKada se korisnik nalazi u zoni WBKada se korisnik nalazi u zoni 1Kada se korisnik nalazi u zoni 2Kada se korisnik nalazi u zoni 3
Ka svim mobilnim mrežama u Crnoj GoriKa svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori

Cijena SMS-a kao u matičnoj mreži

Cijena (sa PDV-om) 0,3055
Iznos PDV-a 0,0530
Cijena (sa PDV-om) 0,3164
Iznos PDV-a 0,0549
Cijena (sa PDV-om) 0,3949
Iznos PDV-a 0,0685
Ka svim mobilnim mrežama u Zoni WBKa svim mobilnim mrežama u Zoni WB

Cijena SMS-a kao u matičnoj mreži

Cijena (sa PDV-om) 0,3055
Iznos PDV-a 0,0530
Cijena (sa PDV-om) 0,3164
Iznos PDV-a 0,0549
Cijena (sa PDV-om) 0,3949
Iznos PDV-a 0,0685
Zona 1Zona 1Cijena (sa PDV-om) 0,0792
Iznos PDV-a 0,0137
Cijena (sa PDV-om) 0,3055
Iznos PDV-a 0,0530
Cijena (sa PDV-om) 0,3164
Iznos PDV-a 0,0549
Cijena (sa PDV-om) 0,3949
Iznos PDV-a 0,0685
Zona 2Zona 2Cijena (sa PDV-om) 0,0792
Iznos PDV-a 0,0137
Cijena (sa PDV-om) 0,3055
Iznos PDV-a 0,0530
Cijena (sa PDV-om) 0,3164
Iznos PDV-a 0,0549
Cijena (sa PDV-om) 0,3949
Iznos PDV-a 0,0685
Zona 3Zona 3Cijena (sa PDV-om) 0,0792
Iznos PDV-a 0,0137
Cijena (sa PDV-om) 0,3055
Iznos PDV-a 0,0530
Cijena (sa PDV-om) 0,3164
Iznos PDV-a 0,0549
Cijena (sa PDV-om) 0,3949
Iznos PDV-a 0,0685

*Cijene SMS-a u WB roming zoni su jednake cijenama SMS-a koje korisnik ima u paketu matične mreže.
Cijene SMS-a u WB roming zoni ne mogu biti veće od 0,0726€/SMS (cijena sa PDV-om).

Postpaid GPRS saobraćaj

Kada se korisnik nalazi u zoni WBKada se korisnik nalazi u zoni 1Kada se korisnik nalazi u zoni 2Kada se korisnik nalazi u zoni 3
Cijena (sa PDV-om)CIjena (sa PDV-om)Cijena GPRS-a kao u matičnoj mreži9,568110,493211,1697
Iznos PDV-aIznos PDV-a1,66061,82111,9385
 • Cijene su izražene za 1MB.
 • Tarifni interval za GPRS u Zoni WB je 1KB dok je u ostalim zonama isti kao tarifni interval za GPRS u tarifnom profilu koji korisnik koristi, osim za paket Hello one gdje je tarifni interval 1KB u svim zonama.
 • Maksimalna količina internet saobraćaja (bez naknade) koja može da se iskoristi u mrežama mobilnih operatora koji svoje usluge pružaju na teritoriji Zapadnog Balkana zavisi od tarifnog paketa. Na sljedećem linku možete pogledati dokument sa tabelarnim prikazom internet resursa iz mjesečne pretplate/dodatka.
 • Paketima koji su navedeni u tabelama na linku, a imaju manju mjesečnu internet kvotu u WB zoni od kvote u matičnoj mreži, nakon potrošenih besplatnih mjesečnih internet resursa definisanih FUP-om, dalja internet potrošnja interneta u romingu se tarifira 4,235 EUR/GB. Po dostizanju Home internet kvote dalje ponašanje ide u skladu sa logikom samog paketa (blokiranje internet saobraćaja, obaranje internet brzine itd). Isto važi i za internet dodatke prikazane u tabelama na linku.
 • Ukupna dostupna količina prenosa podatka u MB koja se koristi u romingu u regionu Zapadnog Balkana može biti manja od navedenog ukoliko je korisnik potrošio dio količine prenosa podataka predviđenog za potrošnju u CG i u romingu u regionu Zapadnog Balkana.
 • Paketi koji nijesu navedeni u dokumentu na linku nemaju FUP i mogu koristiti internet resurse u WB zoni po istim uslovima tj. kvotama koje važe u matičnoj mreži.
 • Korisnici će dobijati SMS notifikacije nakon potrošenih 80% i 100% internet resursa iz pretplate.
 • Korišćenje roming usluga u regionu Zapadnog Balkana za potrebe povremenih putovanja omogućeno je na svim tarifama m:tel-a, osim ukoliko nije drugačije definisano u Uslovima korišćenja.

  Cijene GPRS-a u WB roming zoni su jednake cijenama GPRS-a koje korisnik ima u paketu matične mreže.
  Cijene GPRS-a u WB roming zoni ne mogu biti veće od 0,2178€/MB (cijena sa PDV-om).

Spisak zemalja po zonama

Spisak zemalja po zonama za prepaid roming saobraćaj
Zona WBZona WBAlbanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo
Zona 1Zona 1Hrvatska i Grčka
Zona 2Zona 2Evropa
Zona 3Zona 3Ostatak svijeta

Napomena:

• Minuti, SMS i internet resursi iz pretplate se osim u nacionalnom saobraćaju mogu trošiti i u WB zoni.
• Za odlazne pozive iz WB zone ka bilo kojoj mreži u Crnoj Gori (uključujući i matičnu mrežu) će se trošiti minuti iz pretplate namijenjeni za pozive ka drugim mrežama.
• Za SMS poruke iz WB zone ka bilo kojoj mreži u Crnoj Gori (uključujući i matičnu mrežu) će se trošiti SMS resursi iz pretplate namijenjeni za slanje ka svim drugim mrežama.
• Ukoliko postpaid korisnici nemaju resursa iz pretplate ili resursa aktiviranih putem USSD menija, svi odlazni voice/SMS/data saobraćaj ostvaren u WB zoni će ići u skladu sa logikom postpaid paketa i cijenama definisanim važećim Cjenovnikom za odabrani paket.


Mtel zadržava pravo da spriječi pristup ili privremeno ograniči korišćenje nekih ili svih usluga (govorni pozivi, prenos podataka i SMS poruke) pojedinačnom pretplatniku u slučaju da ne koristi usluge za potrebe i u skladu sa važećim standardima i propisima GSMA i dalje izaziva tehničke i druge prekide, i u drugim slučajevima koji mogu da utiču na normalno korišćenje usluga. Fer politika se uvodi kako bi usluge bile dostupne svim korisnicima m:tel-a pod najboljim uslovima i kako bi se istovremeno zaštitio kapacitet i obezbijedio potreban kvalitet servisa.

Mjesto za vaša pitanja

E-mail

Pošaljite nam e-mail na Korisničku podršku

Kontakt centar

Pozovite 1600. Tu smo za vas 24 časa dnevno!

Social

Uvijek dostupni na Facebook-u, YouTube-u i Instagram-u

Poslovnice

Posjetite naša prodajna mjesta i saznajte sve što vas interesuje