VLADIMIR LUČIĆ NOVI PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

TATJANA MANDIĆ NOVI IZVRŠNI DIREKTOR MTEL-a

Podgorica, 14. jun 2021 – Tatjana Mandić imenovana je za novog izvršnog direktora MTEL-a 11. juna 2021. godine i na toj poziciji naslijedila Vladimira Lučića, koji je kompaniju MTEL vodio od juna 2012. godine, a od decembra 2020. godine imenovan je za generalnog direktora Telekoma Srbije. Vladimir Lučić je  predsjednik Odbora direktora MTEL-a.

Tatjana Mandić  ima više od 30 godina iskustva u sektoru telekomunikacija, a u posljednjih pet godina je direktor Sektora za ekonomske poslove MTEL-a. Karijeru je počela 1991. godine, nakon što je prva u generaciji diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. U JPTT saobraćaja Crne Gore  je obavljala poslove bilansiste, a od 1999. godine radi u Pošti Crne Gore gdje je obavljala funkciju šefa Računovodstva. U kompaniji MTEL je od njegovog osnivanja. U junu 2013. godine dolazi na funkciju zamjenika direktora Sektora za ekonomske poslove, a od 15. decembra 2016. godine imenovana je za direktora Sektora za ekonomske poslove.

U toku radnog angažmana radi na svim većim projektima u kompaniji od kojih su najznačajniji uvođenje računovodstveno finansijskog aplikativnog rješenja Navision i akvizicije kablovskih operatora, te njihove integracije u MTEL. Tokom 2012. godine obavlja funkciju ovlašćenog zastupnika Privrednog društva Fibernet, a u periodu od kad je MTEL postao vlasnik Media Net-a, pa do momenta integrisanja, obavljala je funkciju izvršnog direktora Media Net-a.

Od 2018. godine je radila kao dio tima Telekom Srbija grupe na akviziciji oko 20 kablovskih operatora koji su pripojeni Telekomu Srbija, a radila je na projektu implementacije SAP-a u MTEL-u  i bila vođa projekta implementacije elektronske fiskalizacije.

Posjeduje niz sertifikata u oblasti računovodstva kao i zvanje Sertifikovanog računovođe po programu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).