NOVI DATA TIKETI KOMPANIJE MTEL

NEKA VAŠA KONEKCIJA BUDE JAKA!

Podgorica 26.04.2023 – Kompanija MTEL od sada u ponudi ima nove m:roaming DATA tikete za korisnike koji putuju u neku od zemalja Evrope, Tursku, Kanadu ili Kinu.

Ukoliko korisnik prije odlaska na put želi aktivirati DATA tiket koji će koristiti samo tri dana (750MB) to će ga koštati 5,9 eura, a za sedam dana (1,5GB) tiket se može aktivirati po cijeni od 11,9 eura. Ukoliko korisnik ostaje duže i želi aktivirati mroming DATA tiket za 15 dana (3GB) onda plaća 19,9 eura.

Tiketi se mogu aktivirati putem USSD menija pozivom na broj *105# ili slanjem SMS poruke na broj 14555 sadržaja ,,DATARO3“ za aktiviranje trodnevnog tiketa, ,,DATARO7“ za aktiviranje sedmodnevnog tiketa ili ,,DATARO15“ na 14555 za aktiviranje petnaestodnevnog tiketa.

Željeni tiket se može aktivirati i pozivom Korisničkog centra na broj 1600 ili pozivom Key Account menadžera, ukoliko se radi o biznis korisniku.

Tiketi važe u svim zemljama Evrope, Turskoj, Kanadi i Kini, bez obzira na izbor operatora.

Tokom trajanja validnosti tiketa, korisnik može da aktivira novi tiket. Nepotrošeni resursi iz prve aktivacije se sabiraju sa resursima novog tiketa, uz validnost trajanja novog tiketa.

Provjeru preostalih Internet resursa korisnik može izvršiti pozivom na broj *108#.

Više informacija o cjelokupnoj ponudi MTEL-a, korisnici mogu naći na Facebook stranici Mtel Imate Prijatelje, Instagram profilu @mtelcg, web site-u www.mtel.me kao i pozivom Korisničkog servisa na broj 1600.