PUTUJ U SRBIJU, UZ NAJBOLJU GODIŠNJU ROMING KARTU!

Godišnji m:roming za 29,9 eura!

Kako bi svojim korisnicima obezbijedila da ostanu u kontaktu sa porodicom i prijateljima uz najpovoljniju komunikaciju dok borave u Srbiji, kompanija MTEL je od 1.decembra pripremila promo ponudu za omiljeni servis korisnika - godišnji m:roming tiket.

U ponudi je Prva klasa tiket koji po cijeni od 29,9 eura omogućava svim korisnicima MTEL-a da od trenutka aktivacije pa sve do kraja 2024. godine, dok se nalaze u romingu u Srbiji (na mt:s mreži) aktiviraju neograničene dolazne minute, odlazne minute ka mobilnoj i fiksnoj mreži Telekoma Srbija i ka m:tel mrežama (068, 060 i 078 MTEL mreži), neograničene SMS poruke sa brojevima iz mt:s i m:tel mreže (068 i 060 MTEL mreže), kao i neograničeni mobilni Internet.

U ponudi su 30-dnevni tiket po cijeni od 15,9 eura, potom 15-dnevni tiket po cijeni od 9,9 eura i sedmodnevni tiket po cijeni od 5,9 eura.

Ponuda važi za aktivacije do 29. 2. 2024. godine. Tiket je namijenjen prepaid, postpaid i biznis korisnicima MTEL-a.

Kupovina Prva klasa tiketa se vrši putem Moj m:tel aplikacije, ili m:tel menija - pozivom *105#, a može i pozivom Korisničkog servisa 1600, dolaskom u poslovnicu MTEL-a kao i slanjem besplatnog SMS-a sadržine: tiket 5 na broj 14555.

Svi benefiti važe od trenutka aktivacije dok se korisnik nalazi u romingu u Srbiji, na mt:s mreži. MTEL zadržava pravo izmjene uslova korišćenja, uz primjenu fer politike.

Više informacija o cjelokupnoj ponudi MTEL-a, korisnici mogu naći na Facebook stranici MTEL Crna Gora, web site-u www.mtel.me kao i pozivom Korisničkog servisa na broj 1600.