Reklamacije

Pretplatnik ima pravo podnijeti MTEL-u prigovor na pristup i kvalitet Usluga, kao i na račun za pružene Usluge. Prigovor po pitanju pristupa Uslugama, Pretplatnik podnosi MTEL-u, odmah po utvrđivanju ovih okolnosti, a prigovor na račun, Pretplatnik podnosi 8 (osam) dana od prijema istog u pisanoj formi.

MTEL će odlučiti o prigovoru i obavijestiti Pretplatnika u pisanom obliku u roku od 8 (osam) dana od prijema prigovora, dostavljanjem Pretplatniku obrazložene Odluke. Ukoliko MTEL odbije prigovor ili ne donese Odluku o istom u predviđenom roku, Pretplatnik se može obratiti Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u roku od 15 (petnaest) dana.

Ako se utvrdi da je prigovor osnovan, Pretplatniku će po njegovom izboru biti vraćen više plaćeni iznos ili će se izvršiti kompenzacija sa dugovanjem po narednom računu, ili nadoknaditi dio pretplate u mjeri u kojoj Pretplatnik nije imao pristup Uslugama.

KAKO DO NAS

Pošaljite nam mejl!

Ukoliko vam je lakše da se o onome što vas zanima informišete putem mejla, možete nam se obratiti putem sljedeće adrese: korisnicki.servis@mtel.me

Pozovite nas

Korisnički servis m:tel-a (broj 1600) uz stručan i ljubazan tim ima sve odgovore na vaša pitanja 0-24h svakog dana u sedmici (24/7)! 

Uvijek dostupni

Potražite nas na društvenim mrežama - naš tim je tu da vam i na ovaj način olakša put do pravovremene i tačne informacije.