Funkcionalnosti m:fiskal-a

Prednosti našeg rješenja:

 • Idealno za ugostitelje, trgovce, zanatlije, uslužne djelatnosti, salone i mnoge druge
 • Podrška 24h dnevno, 365 dana u godini
 • Touchscreen uređaji sa ekranom od 5'' i 10'' – USB štampač, fiskalna kasa, aplikacija m:fiskal
 • Besplatan Internet saobraćaj za korišćenje servisa fiskalizacije
 • Mogućnost plaćanja uređaja i dodataka u mjesečnim ratama
 • Garancija na hardver 24 mjeseca
 • U slučaju da fiskalna kasa ne radi, obezbijeđen zamjenski uređaj
 • Besplatno usklađivanje programa sa zakonskim promjenama
 • Automatska nadogradnja sistema
 • Mogućnost kupovine (obaveznog) digitalnog sertifikata
 • Mogućnost aktivacije opcije za mirovanje paketa

Funkcionalnosti m:fiskal rješenja

 • Prilagodljivo za svaki tip poslovanja
 • Naša fiskalna kasa (mkasa) omogućava kreiranje maloprodajnoog računa preko posebnog interfejsa u kojem možete na vrlo jednostavan i brz način odabrati željene stavke i napraviti račun u što manje koraka

Rad na fiskalnoj kasi:

 • Unos dnevnog depozita
 • Rad u smjenama
 • Rad sa više blagajnika i više nivoa ovlašćenja
 • Rad sa stolovima (zaduženje po broju stola, uz mogućnost izdavanja zbirnog računa sa svaki sto pojedinačno)
 • Rad sa narudžbinama (roba izdata a biće naplaćena kasnije)
 • Avansi i vaučeri (poklon bon)
 • Šifarnik artikala (artikli i grupe artikala)
 • Rad sa normativima
 • Odabir načina unosa podataka (odabir putem ikona na ekranu, preko šifre/naziva artikla, bar kod skenerom…)
 • Mogućnost promjene cijene prilikom izrade računa
 • Dodavanje popusta (na cijeli račun u % ili iznosu)
 • Dodavanje akcija (happy hour, popust na način plaćanja, popust za partnera...)
 • Proizvoljne napomene za račun
 • Evidencija vrsta plaćanja
 • Obračan "ostatak za vraćanje (kusur)"
 • Mogućnost podjele računa na više osoba
 • Izrada i fiskalizacija računa, narudžbi, ukupnog računa, avansa i korektivnih računa
 • Ispis narudžbe na više štampača (kuhinja, šank…)
 • Rad sa partnerima/kupcima/dobavljačima (račun na partnera, ulazni računi...)
 • Ispis vašeg teksta na računu (šifre za pristup bežičnoj mreži i sl.)
 • Ispis kopija računa

Izvještaji:

 • Izvještaji za knjigovodstvo
 • Pregled prometa na dan i periodično
 • Pregled prodatih artikala na dan i periodično
 • Ispis poreza po poreskim grupama i grupama artikala
 • Pregled po načinu plaćanja i prodavačima
 • Izvještaj o finansijskom prometu
 • Eksportovanje podataka u .csv formatu
 • Pregledi povraćaja robe, otpis robe, ulaznih računa
 • Knjiga popisa robe i prometa usluga
 • Obavezni izvještaji za poreskog inspektora

Skladište:

 • Količinsko skladište robe
 • Inventura (popis robe)
 • Robno poslovanje – praćenje količine robe u magacinu, rad sa normativima, pregled robnih izvještaja…
 • Kalkulacije i dokumentacija o ulazu robe
 • Prenos sa artikla – korekcija naplaćene a pogrešno isporučene robe
 • Povraćaj robe dobavljaču
 • Povraćaj robe od kupca

Ostale povoljnosti:

 • BOmfiskal - web aplikacija za udaljeno upravljanje svim vašim kasama
 • Siguran i lako dostupan backup podataka lokalno i na cloud“
 • Automatski backup na cloud“
 • Mogućnost korišćenja bar kod čitača
 • Otvaranje ladice za novac
 • Eksportovanje podataka na USB
 • Edukacija korisnika (detaljna dokumentacija, video uputstva)
 • Optimizovano pretraživanje i dodavanje robe/usluge na račun
 • Pregled nefiskalizovanih računa i naknadna fiskalizacija
 • Rad u offline režimu
 • Mogućnost samostalnog definisanja i dodavanja načina plaćanja i jedinica mjere

Mjesto za vaša pitanja

E-mail

Pošaljite nam e-mail na Korisničku podršku

Kontakt centar

Pozovite 1600. Tu smo za vas 24 časa dnevno!

Social

Uvijek dostupni na Facebook-u, YouTube-u i Instagram-u

Poslovnice

Posjetite naša prodajna mjesta i saznajte sve što vas interesuje