Koje su opcije na meniju mPAY i kako da ih aktivirate?

Ukucajte *188# , nakon čega se otvara meni mPAY. Opcije na meniju mPAY 1. Aktivacija servisa 2. Provjera stanja računa 3. Promjena PIN-a 4. Dopuna prepaid računa 5. Pokloni 6. Način plaćanja 7. Odjava sa servisa

mtel