Roming kao kod kuće

Kao što je javnost prethodno obaviještena, od 01.07.2021. je stupila na snagu primjena Sporazuma o sniženju cijena rominga pod popularnim nazivom “Roming kao kod kuće”. Sporazum je dio usklađivanja regionalne regulative sa regulativom Evropske unije i predstavlja praktičnu primjenu ideje evropskog jedinstvenog tržista bez granica, koja je jedna od postulata Evropske unije.
Kada je riječ o „romingu kao kod kuće“, korisnici MTEL-a mogu da u zemljama regiona razgovaraju i surfuju kao da su u Crnoj Gori, što praktično znači da svi oni koji od 1. jula putuju u Albaniju, Kosovo, Makedoniju, Srbiju ili BiH, u tim zemljama troše minute, gigabajte i SMS-ove iz svojih paketa kao da su u našoj zemlji.
Dolazni pozivi za korisnike koji se nađu unutar zone Zapadnog Balkana će uvijek biti besplatni, dok će se za odlazne pozive trošiti minuti namijenjeni za pozive ka drugim mrežama. Slično je i sa gigabajtima i SMS-ovima iz paketa korisnika, koje će u zemljama regiona trošiti kao da boravi u Crnoj Gori. U slučaju da korisnik potroši minute, gigabajte i SMS-ove iz svog paketa, njihova cijena će biti ista kao da razgovaraju, dopisuju se i surfuju u Crnoj Gori (kao kod kuće).
Ako korisnik u okviru paketa koji koristi u Crnoj Gori ima neograničene pozive i SMS poruke, prilikom rominga u regionu Zapadnog Balkana će takođe imati neograničene pozive i SMS poruke.

Prikaz cijena:
1. Cijene poziva u WB roaming zoni su jednake cijenama poziva koje korisnik ima u paketu matične mreže. Cijene poziva u WB roaming zoni ne mogu biti veće od 0,2299€/min (cijena sa PDV-om). Ovo je maksimalna cijena koja važi za pozive.
2. Cijene SMS-a u WB roaming zoni su jednake cijenama SMS-a koje korisnik ima u paketu matične mreže. Cijene SMS-a u WB roaming zoni ne mogu biti veće od 0,0726€/SMS (cijena sa PDV-om). Ovo je maksimalna cijena koja važi za SMS.
3. Cijene GPRS-a u WB roaming zoni su jednake cijenama GPRS-a koje korisnik ima u paketu matične mreže. Cijene GPRS-a u WB roaming zoni ne mogu biti veće od 0,2178€/MB (cijena sa PDV-om). Ovo je maksimalna cijena koja važi za GPRS.
Prepaid:
Minuti, SMS i internet resursi dobijeni aktivacijom kartice ili putem USSD menija se, osim u nacionalnom saobraćaju, mogu trošiti i u WB zoni, na sledeći način:
• Za odlazne pozive iz WB zone ka bilo kojoj mreži u Crnoj Gori (uključujući i matičnu mrežu) će se trošiti minuti namijenjeni za pozive ka drugim mrežama (koje korisnik dobija akivacijom kartice ili putem USSD menija).
• Za SMS poruke iz WB zone ka bilo kojoj mreži u Crnoj Gori (uključujući i matičnu mrežu) će se trošiti SMS resursi namijenjeni za slanje ka svim drugim mrežama (koje korisnik dobija akivacijom kartice ili putem USSD menija).
• Ukoliko prepaid korisnici nemaju resursa dobijenih aktivacijom kartice ili aktiviranih putem USSD menija, sav odlazni voice/SMS/data saobraćaj ostvaren u WB zoni će se ostvarivati u skladu sa dinamikom prepaid paketa i tarifirati u skladu sa cijenama definisanim važećim Cjenovnikom za odabrani paket. Sva navedena komunikacija (poziviSMS/GPRS) će korisniku biti naplaćena po cijeni kao da se nalazi u CG.
Postpaid i biznis:
Minuti, SMS i internet resursi iz pretplate se, osim u nacionalnom saobraćaju, mogu trošiti i u WB zoni.
• Za odlazne pozive iz WB zone ka bilo kojoj mreži u Crnoj Gori (uključujući i matičnu mrežu) će se trošiti minuti iz pretplate namijenjeni za pozive ka drugim mrežama.
• Za SMS poruke iz WB zone ka bilo kojoj mreži u Crnoj Gori (uključujući i matičnu mrežu) će se trošiti SMS resursi iz pretplate namijenjeni za slanje ka svim drugim mrežama.
• Ukoliko postpaid korisnici nemaju resursa iz pretplate ili resursa aktiviranih putem USSD menija, sav odlazni voice/SMS/data saobraćaj ostvaren u WB zoni će se ostvarivati u skladu sa dinamikom postpaid paketa i tarifirati u skladu sa cijenama definisanim važećim Cjenovnikom za odabrani paket. Znači korisniku će biti naplaćeno po cijeni kao da korisnik zove iz CG.

Fer politika korišćenja usluga rominga

Od 01.09.2021. godine m:tel će, u skladu sa skladu sa regulacijom rominga u regionu zapadnog Balkana, uvesti fer politiku korišćenja. Što to znači u konkretnoj primjeni? Na primjer, ukoliko kod kuće, u okviru paketa koji koristite u matičnoj mreži, imate neograničenu količinu za uslugu prenosa podataka ili koristite uslugu prenosa podataka po veoma povoljnoj cijeni, m:tel može da uvede ograničenje vašeg korišćenja usluge prenosa podataka u romingu (zbog primjene politike fer korišćenja). Fer politika se uvodi kako bi usluge bile dostupne svim korisnicima m:tel-a pod najboljim uslovima i kako bi se istovremeno zaštitio kapacitet i obezbijedio potreban kvalitet servisa. U tom slučaju, bićete unaprijed obaviješteni o takvom ograničenju i bićete upozoreni kada ga dostignete. Ako taj prag prekoračite, usluge rominga možete i dalje koristiti, ali uz malu dodatnu naknadu (najviše 7,70 EUR/GB + PDV). Ta naknada će se postupno smanjivati do 2026. godine, kada će iznositi 2,50 EUR/GB).
Sve informacije o fer politici u romingu i raspoloživoj količini interneta u regionu Zapadnog Balkana za vaš paket biće blagovremeno postavljene na sajtu www.mtel.me. Takođe, informacije o potrošnji i preostaloj količini podataka će biti dostupne na Moj mtel aplikaciji, uz obavještenje putem SMS poruke kada dostignete nivo potrošnje na 80% kvote za internet saobraćaj i na 100 % potrošnje. Prilikom ulaska u zemlje Zapadnog Balkana dobićete SMS obavještenje o načinu korišćenja rominga i količini interneta koju možete da koristite dok ste u romingu.

Internet saobraćaj:
Potrebno je naglasiti da ako imate neograničenu uslugu prenosa podataka u svom tarifnom paketu, on možda neće biti potpuno neograničen u okviru opcije „u romingu kao kod kuće”. Takođe, ako u svom tarifnom paketu imate uključenu veliku količinu podataka po vrlo niskoj cijeni, tokom rominga možda ćete imati nešto manju količinu podataka na raspolaganju. U oba slučaja količina podataka koja će vam biti na raspolaganju u okviru opcije „roming kao kod kuće” će biti dovoljno velika da obuhvati sve vaše potrebe, ili barem većinu njih.
Obračun za količinu usluge prenosa podataka u romingu treba da bude najmanje dvostruko veći od količine usluge prenosa podataka koja se dobije dijeljenjem cijene vašeg mobilnog paketa (bez PDV-a) sa 7,7 EUR.

Primjeri za obračun količine usluge prenosa podataka u zemljama Zapadnog Balkana
Primjer 1: Kod kuće imate mobilni paket koji uključuje neograničene pozive, SMS poruke i uslugu prenosa podataka u vrijednosti od 42,35 EUR (35 EUR bez PDV-a od 21%). Kada putujete u druge države Zapadnog Balkana u okviru opcije „u romingu kao kod kuće” imate na raspolaganju neograničene pozive i SMS poruke, kao i uslugu prenosa podataka od najmanje 9,1 GB (2*(35 / 7,7) = 9,1).
Primjer 2: Kod kuće imate mobilni paket koji uključuje neograničene pozive, SMS poruke i 3 GB usluge prenosa podataka u vrijednosti od 30,25 EUR (25 EUR bez PDV-a od 21%). Kada putujete u druge države Zapadnog Balkana u okviru opcije „u romingu kao kod kuće” imate na raspolaganju neograničene pozive i SMS poruke, kao i uslugu prenosa podataka od 8,3 EUR/GB (25 EUR / 3 GB = 8,3 EUR/GB).
Primjer 3: Kod kuće imate mobilni paket koji uključuje neograničene pozive, SMS poruke i 10 GB usluge prenosa podataka u vrijednosti od 30,25 EUR (25 EUR bez PDV-a od 21%). Znači, 25 EUR / 10 GB = 2,5 EUR/GB. Kada putujete u region Zapadnog Balkana u okviru opcije „u romingu kao kod kuće” imate na raspolaganju neograničene pozive i SMS poruke i najmanje 6,5 GB podataka (2*(25 / 7,7) = 6,5). Ako operator želi primijeniti takvo ograničenje za uslugu prenosa podataka u romingu, dužan je da vas jasno obavijesti o količini koja vam je na raspolaganju i kada tu količinu potrošite dok ste u inostranstvu.


Fer politika korišćenja rominga i prekomjereno korišćenja usluga rominga van periodičnih putovanja

Potrebno je naglasiti da se pod fer politikom korišćenja rominga podrazumijeva pravilo da, dok god provodite više vremena kod kuće nego u inostranstvu ili svoj mobilni telefon koristite više kod kuće nego u inostranstvu, imate pravo na roming po domaćim cijenama tokom boravka u bilo kojoj državi Zapadnog Balkana.

U protivnom, m:tel će vam dostaviti obavještenje o vašem prekomjernom korišćenju usluga u romingu. Ako tokom perioda od četiri mjeseca većinu svog vremena provodite u inostranstvu i trošite više u inostranstvu nego kod kuće, bićete zamoljeni da u roku od 14 dana objasnite situaciju. Ako usluge u romingu i dalje koristite više nego usluge kod kuće, m:tel ima pravo da počne da obračunava malu dodatnu naknadu na vašu potrošnju u romingu. Ta naknada ne smije iznositi više od 3,2 centa/minutu za pozive i 1 centa/SMS poruci. Za saobraćaj prenosa podataka (tj. pristup Internetu) najveća dodatna naknada može iznositi 7,7 EUR/GB (od 01.07.2021), što će se smanjiti na 6 EUR/GB (od 01.01.2022), 4,5 EUR/GB (od 01.01.2023), 3,5 EUR/GB (od 01.01.2024), 3 EUR/GB (od 01.01.2025) i na kraju 2,5 EUR/GB (od 01.01.2026).

Na linku možete pogledati dokument sa tabelarnim prikazom internet resursa iz mjesečne pretplate/dodatka.

Mjesto za vaša pitanja

E-mail

Pošaljite nam e-mail na Korisničku podršku

Kontakt centar

Pozovite 1600. Tu smo za vas 24 časa dnevno!

Social

Uvijek dostupni na Facebook-u, YouTube-u i Instagram-u

Poslovnice

Posjetite naša prodajna mjesta i saznajte sve što vas interesuje